16.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SLOVENIJI ODOBRENA IZVEDBA PREDPLAČIL NEPOSREDNIH PLAČIL ZA LETO 2008

Ljubljana, 16. 10. 2008 – Na včerajšnji seji Upravljalnega odbora za neposredna plačila v Bruslju so države članice odobrile odločbo Komisije, s katero se Sloveniji dovoli izvedba predplačil neposrednih plačil za leto 2008 v občinah, kjer so letošnja poletna neurja povzročila veliko škodo v kmetijski pridelavi in precejšen izpad dohodka kmetijskih gospodarstev. V skladu z odločbo Evropske komisije se predplačila lahko izplača od 16. oktobra dalje na osnovi izvedenih administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem, in sicer največ do višine 50 odstotkov vrednosti plačilnih pravic za leto 2008. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo začela z izdajo odločb predvidoma v ponedeljek, 20. oktobra.


 

Podrobnejša merila in način izračuna predplačil za neposredna plačila zaradi izjemnih razmer v kmetijstvu v letošnjem letu bodo določena v pravilniku, ki bo jutri objavljen v Uradnem listu RS.

 

Odločitev je podlaga za izvršitev sklepa Vlade RS z dne 28. avgusta, s katerim je bilo ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naloženo, da izvede vse postopke za izplačilo dela kmetijskih subvencij tistim kmetijskim gospodarstvom, ki so bila bistveno prizadeta v letošnjih neurjih.

 

Kmetijsko ministrstvo je 8. septembra posredovalo Evropski komisiji prošnjo za izvedbo predplačila za shemo enotnega plačila v skladu z evropsko uredbo, ki določa da lahko Komisija države članice pooblasti, da se plačajo predplačila v regijah, kjer so zaradi izjemnih razmer kmetje v hudih finančnih težavah. Uredba tudi določa, da se akontacije v nobenem primeru ne morejo izplačati pred 16. oktobrom tekočega leta.

 

Prošnja Slovenije je bila utemeljena z agrometeorološkimi podatki in oceno škode v kmetijski pridelavi, ki so jo posredovale občinske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah.

 

Vlada RS je naložila Ministrstvu za obrambo, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da preko občinskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah evidentira izven Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč oceni tudi škodo v tekoči kmetijski proizvodnji. Ta služi kot podlaga za določitev in spremljanje uresničevanja potrebnih ukrepov.

 

* * *


< 183. REDNA SEJA VLADE RS