11.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SLOVENIJI DODELJENA NEPOVRATNA SREDSTVA IZ SOLIDARNOSTNEGA SKLADA EVROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZREDNIH UKREPOV

Ljubljana, 11. 11. 2008 - Minister Žagar in evropska komisarka za regionalno politiko sta danes podpisala Sporazum za implementacijo Odločbe Komisije o dodelitvi Sloveniji nepovratnih sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije za financiranje izrednih ukrepov.


 

Na podlagi sklepa Vlade RS o ukrepih za odpravo posledic uničevalnega neurja, ki je v Sloveniji pustošilo 18. septembra 2007, je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pričela s pripravo vloge za nadomestilo škode iz Evropskega solidarnostnega sklada. Ta zagotavlja, da Skupnost v primeru večjih, zlasti naravnih, nesreč z zagotovitvijo finančne pomoči izkaže solidarnost s prebivalstvom v prizadetih regijah in tako prispeva k čim hitrejši vzpostavitvi običajnih pogojev za življenje.

 

Pomoč solidarnostnega sklada je namenjena predvsem hitri in interventni pomoči prizadetim območjem. Sklad je doslej državam pomagal predvsem v primerih hudih požarov in poplav. Prav poplave so lansko jesen hudo prizadele Slovenijo, ki bo na podlagi podpisanega sporazuma iz omenjenega sklada prejela 8,254 milijona evrov. Celotna škoda, ki jo je v Sloveniji septembra lani povzročila vodna ujma, je bila ocenjena na več kot 230 milijonov evrov. Iz Bruslja se povrne škoda, ki ni bila zavarovana.

 

V primeru večje nesreče, ki presega stroškovni prag (za Slovenijo – 164,272 mio evrov), se iz solidarnostnega sklada izplača 2,5 odstotkov skupnih stroškov do višine stroškovnega praga ter 6 odstotkov za razliko od praga do višine skupnih direktnih stroškov.

 

Nepovratna sredstva iz sklada prispevajo k financiranju:

· takojšnje usposobitve infrastrukture in naprav na področju energetike, vode in odpadnih voda, telekomunikacij, prometa, zdravja in izobraževanja;

· zagotovitve začasne nastanitve in financiranju reševalnih služb za zadovoljitev neposrednih potreb prizadetega prebivalstva;

· takojšnje zagotovitve preventivne infrastrukture in ukrepov za takojšnjo zaščito kulturne dediščine;

· takojšnje ureditve prizadetih območij, vključno z naravnimi predeli. Sredstva iz sklada predvidevajo financiranje ukrepov do enega leta po podpisu Sporazuma.

 

* * *


< POSLANCI ZASEDAJO TUDI NASLEDNJI TEDEN