28.08.2014 Starost: 7 let

SLOVENIJI 18,4 MILIJONOV EVROV IZ EVROPSKEGA SOLIDARNOSTNEGA SKLADA ZA SANACIJO PO ŽLEDOLOMU

Bruselj, 27. 8. 2014 - Evropska komisija je predlagala paket pomoči iz Evropskega solidarnostnega sklada za štiri članice, ki so jih konec lanskega in v začetku letošnjega leta prizadele naravne nesreče. Slovenija bo zaradi žledoloma iz sklada lahko počrpala do 18,4 milijona evrov.


Slovenijo in Hrvaško je januarja in februarja letos hudo prizadela ledena ujma, zato je Sloveniji odobrena pomoč v višini 18,4 milijona evrov, Hrvaški pa v višini 8,6 milijona evrov.

 

Italija bo zaradi lanskoletnih poplav na Sardiniji dobila 16,3 milijona evrov, medtem ko je 3,7 milijona evrov namenjenih Grčiji za pomoč pri kritju stroškov potresa in več popotresnih sunkov na Kefaloniji in drugih Jonskih otokih v obdobju od januarja do marca letos.

 

Nepovratna sredstva bodo zlasti prispevala k obnovi osnovne infrastrukture in storitev, povračilu stroškov zaradi izrednih razmer in reševalnih operacij ter kritju nekaterih stroškov sanacije v prizadetih regijah.

 

"Solidarnostni sklad pomaga državam, da se ponovno postavijo na noge in vzpostavijo stabilnost, ki je bila ogrožena zaradi hudega oškodovanja gospodarskih sektorjev ali uničenja osnovne infrastrukture," je odločitev komentiral evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn.

 

Namen sredstev iz solidarnostnega sklada je reševanje takojšnjih in neposrednih posledic naravnih nesreč. Poleg tega pa bo EU splošni razvoj teh regij zagotovila še s podporo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Ti svoja sredstva osredotočajo na krepitev konkurenčnosti in rasti.

 

Podporo v okviru solidarnostnega sklada EU morata odobriti še Evropski parlament in Svet EU.

 

Slovenska vlada je konec marca skupno škodo zaradi žledoloma ocenila na 429,4 milijona evrov. Polovica te škode, torej 214,3 milijona evrov, je nastala v gozdovih in na gozdnih cestah.

 

Na podlagi pozitivne odločitve bosta Evropska komisija in Slovenija sklenili sporazum o uporabi sredstev, v katerem bo opredeljeno, za katere namene bo Slovenija dodeljena sredstva porabila. Glede načrtov porabe pa so zaenkrat pojasnili le, da bodo sredstva porabljena "za sanacijo škode po naravni ujmi v okviru programov posameznih ministrstev".

 


< 70. REDNA SEJA VLADE RS