17.09.2021 Starost: 29 dni

SLOVENIJA ZA MOČNO KOHEZIJSKO POLITIKO TUDI V PRIHODNJE

Ljubljana, 17. septembra - Kohezijska politika ima pomembno vlogo pri soočanju s pandemijo covida-19 in odpravljanju njenih posledic, slovensko predsedstvo pa se zavzema za močno kohezijsko politiko tudi v prihodnje, je na deveti konferenci o vrednotenju evropske kohezijske politike, ki poteka v Portu, dejal minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač.


Minister brez listnice Černač je kot predsedujoči svetu evropskih kohezijskih ministrov v uvodnem nagovoru, ki ga je imel prek video povezave, poudaril, da je EU ob soočenju s pandemijo dokazala, da je solidarnost vrednota, "ki nas neločljivo povezuje". "Prav kohezijska politika je imela in ima pomembno vlogo pri soočanju s pandemijo in odpravljanju njenih posledic. Za okrevanje evropskega gospodarstva in družbe bo ključno tudi učinkovito izvajanje instrumenta NextGenerationEU, zlasti mehanizma za okrevanje in odpornost," so njegove besede v sporočilu za javnost povzeli v vladni službi.

Udeležencem konference je predstavil prednostne naloge slovenskega predsedstva Svetu EU na področju kohezijske politike, ki stremijo k okrevanju evropskega gospodarstva in temeljijo na zelenem prehodu ter digitalni preobrazbi.

"Slovensko predsedstvo se zavzema za močno kohezijsko politiko tudi v prihodnje, ob upoštevanju načela partnerstva ter posebnih značilnosti posameznih držav članic in regij. Kohezijska politika mora zagotavljati enake izhodiščne možnosti za vse - ne glede na to, v kateri občini, regiji ali državi živijo. Prizadevamo si za zagotavljanje prožnosti in uvajanje poenostavitev, ki bodo upravičencem olajšale izvajanje projektov in s tem dostop do evropskih sredstev," je dejal minister.

Poudaril je, da je po sprejetju kohezijskega zakonodajnega okvira junija letos zdaj na državah članicah, da pripravijo kakovostne partnerske sporazume in operativne programe, ki bodo prispevali k uresničevanju ciljev EU, držav članic in regij. Po njegovih besedah se slovensko predsedstvo zato osredotoča na izmenjavo mnenj in izkušenj pri pripravi strateških in programskih dokumentov.

"Zavzemamo se za zagotavljanje sinergij, dopolnjevanje z drugimi viri ter vključevanje partnerjev v pripravo programskih dokumentov z osredotočenostjo na rezultate in doseganje dodane vrednosti. Poseben poudarek namenjamo približevanju kohezijske politike državljanom. Kohezijska sredstva nas namreč na različne načine povezujejo, prihajajo od ljudi in se morajo zato k njim tudi vrniti, in sicer preko boljše infrastrukture, kvalitetnejših storitev ter zagotavljanja enakih izhodiščnih možnosti za vse," je še dejal Černač.


< 92. REDNA SEJA VLADE RS