10.10.2019 Starost: 3 let

SLOVENIJA V LETU 2018 POČRPALA LE 24 ODSTOTKOV EVROPSKIH SREDSTEV

Ljubljana, 10. 10. 2019 – Da je Slovenija pri črpanju evropskih sredstev med slabšimi v Evropi, je nedavno tega opozorilo Evropsko računsko sodišče. Slovenije je konec lanskega leta porabila 24,2 odstotka sredstev, kar je za peto leto izvajanja finančnega okvira razmeroma malo.


Ob predstavitvi letnega poročila evropskih revizorjev v Bruslju je bilo tako pojasnjeno, da je Slovenija konec leta 2018 porabila 24,2 odstotka sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov, kar je malo, sploh v primerjavi s petim letom prejšnjega okvira, ko je bila poraba že 37-odstotna. Prav tako je Slovenija tudi ena od držav z največjo razliko med porabo konec leta 2018 in 2011.

S 24,2-odstotno porabo je bila pod povprečjem v EU-ja, ki znaša 27,3 odstotka, medtem ko je peto leto prejšnjega finančnega okvira znašalo 33,4 odstotka, ko je bila Slovenija tedaj boljša od povprečja. Lani je bila po črpanju sredstev peta najslabša, letos je šesta. Prehitela je zgolj Slovaško. Slabše od Slovenije so poleg Slovaške še Španija, Italija, Malta in Hrvaška, ki je na repu, je razvidno iz tabele sodišča. Najboljša je Finska, ki je porabila že več kot polovico sredstev. Revizorji pojasnjujejo, da je delno lahko razlog razlike v letnem črpanju evropskih sredstev pripisati temu, da se je Slovenija v letih 2014 in 2015 ukvarjala predvsem s črpanjem v okviru prejšnjega finančnega okvira, zato je nekoliko pozneje začela črpati tekoča sredstva. Delno je zamudo mogoče pripisati razmeroma poznemu sprejetju pravnih podlag na evropski ravni, del problema pa izvira tudi iz tega, da je sedanji finančni okvir zahtevnejši kot prejšnji, zato je več težav s prilagajanjem svojih programov novim pravilom.

Na vprašanja medijev kako je z vračilom že izplačanih predujemov, revizorji pojasnjujejo, da je Evropska komisija od članic, ki niso izkoristile vsega načrtovanega obsega sredstev, ki jim je bil na voljo, zahtevala vračila že izplačanih predujmov, in sicer  v višini okoli osem milijard evrov. Ta plačila so bila potem namenjena drugim članicam, ki so za obdobje od julija 2016 do junija 2017 izvedle več naložb, kot so načrtovale.

Slovenija je v letu 2018 pridobila dokončno odobritev 73 milijonov evrov sredstev iz treh kohezijskih skladov, ki so povezana z naložbami, izvedenimi v obdobju od julija 2016 do junija 2017. Slovenija je edina država, ki v letu 2018 še ni vzpostavila sistema kazalnikov za spremljanje smotrnosti izvajanja programov, financiranih z evropskimi sredstvi, temveč ji je to uspelo šele leta 2019.

 

* * *


< 26. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS