10.06.2013 Starost: 7 let

SLOVENIJA PRAZNUJE 20. OBLETNICO ČLANSTVA V MEDNARODNI ORGANIZACIJI – SVETU EVROPE

Ljubljana, 10. junij 2013 - V počastitev tega dogodka bo v palači Sveta Evrope slavnostni koncert. V čast Sloveniji bo igral strasbourški filharmonični orkester, ki ga bo vodil slovenski dirigent Marko Letonja. Slovesnosti se bodo udeležili člani diplomatskega zbora, predstavniki Sveta Evrope, predstavniki mesta Strasbourg. Povabljeni so tudi predstavniki Evropskega parlamenta, saj bo v tem tednu v Strasbourgu potekalo redno zasedanje te evropske institucije. Predsednik republike Borut Pahor bo imel na slovesnosti pozdravni nagovor.


Naj omenimo, da je v maju, ob tej priložnosti ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo okroglo mizo "Svet Evrope in Slovenija: dve desetletji pridobljenih izkušenj in novi izzivi za prihodnost".

Svet Evrope, ki je najstarejša mednarodna organizacija v Evropi, je bil ustanovljen 5. maja 1949 v Londonu. Temeljni cilj Sveta Evrope je ustvariti skupen demokratični in pravni prostor na vsej evropski celini ob spoštovanju človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Slovenija je izpolnila pogoje za polnopravno članstvo in članica Sveta Evrope postala 14. maja 1993. Državni zbor Republike Slovenije je Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ratificiral 31. maja 1994. Veljati je začela 28. junija 1994, ko je Slovenija v Uradu generalnega sekretarja Sveta Evrope deponirala ratifikacijsko listino.  

V SE sodeluje 47 držav članic, 5 držav ima status opazovalke, veliko držav nečlanic pa se priključuje posameznim konvencijam Sveta Evrope. Bistveni cilj organizacije je gradnja skupnega demokratičnega in pravnega območja na evropskem kontinentu, kjer je zagotovljeno spoštovanje temeljnih načel: človekove pravice, demokracija in vladavina prava. 
 
Slovenija je za članstvo zaprosila 29. januarja 1992, status posebnega gosta v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope je dobila  3. februarja 1992, polnopravna članica SE je postala 14. maja 1993. V tem času je pristopila k vsem pomembnim konvencijam Sveta Evrope in se izkazala kot aktivna udeleženka v mednarodnih procesih, s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic, pravic manjšin, Romov, otrok in žensk, področju bioetike in biomedicine ter uveljavljanju demokracije, načel pravne države in človekovih pravic v Jugovzhodni Evropi. (KČ)


< PREDSEDSTVO ZOS O AKTUALNIH PREDLOGIH SPREMEMB NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE