06.07.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SLOVENIJA POSPEŠENO ČRPA EVROPSKA KOHEZIJSKA SREDSTVA

Ljubljana, 6. 7. 2012 - Slovenija je v prvih šestih mesecih leta po podatkih gospodarskega ministrstva pospešila črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Od 4,82 milijarde evrov, kolikor ima država v programskem obdobju 2007-2013 pravic porabe skupaj s slovensko udeležbo, je potrjenih 89,08 odstotka instrumentov, medtem ko je delež potrjenih projektov 75,19-odstoten.  


Od 4,82 milijarde evrov je sredstev iz proračuna EU 4,1

milijarde evrov (2,7 milijarde evrov iz strukturnih skladov in 1,4 milijarde

evrov iz kohezijskega sklada), medtem ko slovenska udeležba predstavlja okoli

720 milijonov evrov. Sredstva mora država po pojasnilih ministrstva za

gospodarski razvoj in tehnologijo sicer porabiti do konca leta 2015. 

Evropska kohezijska politika se v Sloveniji izvaja prek treh

operativnih programov - krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvoja

človeških virov ter razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na programu razvoja človeških virov je bilo doslej z naslova

evropskih sredstev dodeljenih 90 odstotkov od 755,7 milijona evrov

razpoložljivih sredstev, pri regionalnih razvojnih potencialov 85 odstotkov od

1,71 milijarde evrov vseh sredstev, pri razvoju okoljske in prometne

infrastrukture pa 63,6 odstotka od 1,64 milijona evrov razpoložljivih sredstev. Konec januarja je bilo iz evropskih in slovenskih pravic

porabe potrjenih instrumentov na vseh treh operativnih programih za 3,92

milijarde evrov, konec junija pa za 4,3 milijarde evrov,  samo junija je bilo

potrjenih za 5,86 milijona evrov instrumentov..

Na ministrstvu so ocenili, da je napredek pri črpanju je že viden, saj je v prvih šestih mesecih od nastopa aktualne vlade bilo namreč potrjenih za skoraj 308 milijonov evrov (evropski in slovenski del)

javnih razpisov in projektov, kar je predpogoj za črpanje, temu pa sledijo tudi

podpisane pogodbe ter izplačila in povračila v državni proračun. Vse te aktivnosti bo treba po mnenju ministrstva v

naslednjih mesecih še pospešiti, zlasti v primeru večjih infrastrukturnih

projektov (okoljskih in prometnih), ki zahtevajo daljši časovni rok priprave in

izvedbe. Vrednost podpisanih pogodb z izvajalci oz. investitorji se

je z 2,92 milijarde evrov s konca januarja povzpela na 3,23 milijarde evrov; samo

v juniju je bilo podpisanih za 17,19 milijona evrov pogodb. Konec junija je

bilo tako podpisanih 66,65 odstotka vseh pogodb.

Iz slovenskega proračuna je bilo izplačanih 41,26 odstotka

vseh predvidenih sredstev: konec januarja je znesek izplačanih izplačil znašal

1,86 milijarde evrov, medtem ko je bil konec junija pri 2,02 milijarde evrov

oz. 41,26 odstotka vseh; samo junija je bilo izplačanih 30,31 milijona evrov. V prvega pol leta so se skladno s tem povečali tudi v

Bruselj posredovani zahtevki za povračilo iz evropskega proračuna in od tam

dobljeni potrjeni zahtevki.

Višina posredovanih zahtevkov za povračilo iz evropskega

proračuna, poslanih na plačilni program, je konec januarja znašala 1,36

milijarde evrov in konec junija 1,57 milijarde evrov, kar predstavlja

38,24-odstotni delež; samo junija je bilo v Bruselj posredovanih za 33,91

milijona evrov zahtevkov. Nazaj pa je Slovenija konec januarja dobila za 1,27

milijarde evrov potrjenih zahtevkov, medtem ko je konec junija ta znesek znašal

1,49 milijarde evrov oz. 36,24 odstotka vseh; samo junija je znesek potrjenih

zahtevkov znašal 39,79 milijona evrov. 

* * *

 

 


< UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC