11.12.2008 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SLOVENIJA PO USPEŠNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA NA SREDI EVROPSKE LESTVICE

Ljubljana, 11. 12. 2008 - Unicefov raziskovalni center Innocenti v Firencah je v poročilu o spremembah v sistemu otroškega varstva in predšolske vzgoje med drugim navedel, da v razvitih državah večina predšolske generacije preživlja veliko časa v varstvu izven doma. Slovenija je po uspešnosti in dosežkih otroškega varstva nekje na sredini lestvice, na vrhu lestvice pa je Ĺ vedska.


 

Poročilo nudi pregled otroškega varstva in predšolske vzgoje v državah OECD, vključno s Slovenijo. Poročilo primerja tudi njihovo uspešnost ter prikazuje dosežke in zaostajanja v posameznih državah.

 

V poročilu je navedeno, da je v državah OECD skoraj 80 odstotkov otrok v starosti 3 - 6 let vključenih v različne oblike otroškega varstva. Otroci, mlajši od treh let, so v te oblike vključeni 25 odstotno, povečuje pa se tudi število dojenčkov, ki so vključeni v varstvo izven doma. V Sloveniji je v predšolsko vzgojo vključenih 25 odstotkov otrok, mlajših od treh let in 77 odstotkov otrok v starosti 3 - 6 let.

 

Poročilo predlaga vzpostavitev in spremljanje desetih minimalnih standardov za ocenjevanje napredka na tem področju. Trenutno samo Ĺ vedska izpolnjuje vseh deset predlaganih standardov, tesno ji sledi Islandija, osem jih izpolnjujejo Danska, Finska, Francija ter Norveška. Slovenija izpolnjuje šest standardov.

 

Javni izdatki za financiranje predšolskih institucij so leta 2006 v Sloveniji znašali 0,52 odstotka BDP, minimalni standard, ki bi ga morale države doseči, pa je en odstotek BDP. V poročilu še piše, da ti izdatki v Sloveniji v zadnjih desetih letih niso napredovali.

 

Prav tako pa Slovenija ne dosega standarda, ki narekuje javno subvencioniranje predšolske vzgoje za vsaj 80 odstotkov otrok v starosti 4 let. Večja usposobljenost osebja in manjše velikosti skupin, tudi te so v Sloveniji glede na priporočila prevelike, so ključnega pomena, še posebej pri varstvu otrok s posebnimi potrebami.

* * *


< SPREMEMBA ČRPANJA SREDSTEV EU POD DVEMA POGOJEMA