09.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SLOVENIJA PO KOLIČINI RECEKLIRANIH ODPADKOV NA TRETJEM MESTU V EU

Ljubljana, 9. 3. 2011 - Evropski statistični urad Eurostat je ta teden objavil podatke o ravnanju s komunalnimi odpadki v EU za leto 2009. Slovenija je po količini recikliranih komunalnih odpadkov skupaj z Dansko na tretjem mestu v EU, za Nemčijo, ki reciklira 48 % komunalnih odpadkov, ter Belgijo in Ĺ vedsko (v obeh 36 %).


 

Povprečna proizvodnja komunalnih odpadkov na prebivalca EU je v letu 2009 znašala 513 kg; najmanj na čŒeškem in Poljskem (316 kg) in največ na Danskem (833 kg). V Sloveniji je znašala 449 kg na prebivalca.

 

Odstranjevanje odpadkov je na ravni EU potekalo na več različnih načinov: 38 % jih je bilo odloženih na odlagališčih, 20 % jih je bilo sežganih, 24 % recikliranih in 18 % kompostiranih. V Sloveniji je na odlagališčih pristalo 62 % komunalnih odpadkov, sežgan je bil 1 % odpadkov, 34 % jih je bilo recikliranih in 2 % kompostiranih.

 

* * *


< 25. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA