30.03.2023 Starost: 71 dni

SKUPŠČINA ZOS POZVALA PRISTOJNE K DIALOGU ZA DVIG POVPREČNINE IN K POSPEŠITVI AKTIVNOSTI NA KLJUČNIH PODROČJIH

Ljubljana, 30. 3. 2023 - 24. 3. 2023 je potekala 25. redna letna skupščina Združenje občin Slovenije, na kateri so županje in župani v prvem delu gostili državno sekretarko na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andrejo Katič in z njo razpravljali o problematiki izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, o izvajanju mehanizma CTN in Dogovora za razvoj regij ter o problematiki zaključevanja stare in vzpostavitve nove perspektive.


V drugem delu skupščine so županje in župani sprejeli program dela in zaključni račun za leto 2023 ter oblikovali smernice dela združenja v letu 2023. V okviru tega so opravili obširno razpravo o aktualni problematiki, ki pesti občine in sprejeli sklepe na podlagi katerih smo na Vlado RS in pristojna ministrstva že posredovali 15 pozivov, in sicer:

 1. Vladi RS zahtevo za sklic sestanka z reprezentativnimi združenji na katerem bi se pogovorili o dvigu povprečnine za leto 2023;
 2. Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS in Vladi RS poziv k nadaljevanju aktivnosti na področju ustanovitve pokrajin;
 3. Vladi RS in Ministrstvu za kulturo poziv k povečanju sredstev in čimprejšnji objavi javnih razpisov za investicije na področju kulture;
 4. Vladi RS in Ministrstvu za zdravje poziv k zagotovitvi dodatnih sredstev in objavi javnih razpisov za investicije v primarno zdravstvo;
 5. Vladi RS in Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje poziv k čimprejšnji zagotovitvi dodatnih sredstev in objavi javnih razpisov za investicije v vrtce in osnovne šole;
 6. Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport poziv k zagotovitvi dodatnih sredstev in objavi javnih razpisov za področje investicij v športno infrastrukturo
 7. Vladi RS in Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj poziv k ohranitvi mehanizma Dogovor za razvoj regij;
 8. Vladi RS poziv k vzpostavitvi sveta za lokalno samoupravo pri predsedniku vlade RS;
 9. Vladi RS in Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj poziv k pospešitvi aktivnosti na področju stare in nove finančne perspektive;
 10. Vladi RS, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj poziv k pospešitvi aktivnosti na področju črpanja sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost;
 11. Vladi RS, Ministrstvu za javno upravo nasprotovanje napovedani reorganizaciji upravnih enot;
 12. Vladi RS, Ministrstvu za javno upravo poziv k čimprejšnji pripravi in vzpostavitvi nove plačne politike;
 13. Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj predlog, da v pripravo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja vključi predstavnike občin in pred tem opravi še analizo stanja na tem področju;
 14. Ministrstvu za finance poziv za vključitev reprezentativnih združenj v pripravo davčne reforme;
 15. Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za solidarno prihodnost poziv za vzpostavitev prožnejšega sistema podeljevanja koncesij.

Z izvedenimi lokalnimi volitvami smo tudi na ZOS vstopili v novo mandatno obdobje in zato so županje ter župani občin članic izvolili novo vodstvo za obdobje do leta 2026.

Zaupnico za dobro opravljeno dosedanje delo in mandat za nadaljevanje je na čelu ZOS z večino glasov dobil dosedanji predsednik ZOS Robert Smrdelj. Ob izvolitvi se je zahvalil za izkazano zaupanje in zatrdil, da poslanstvo ZOS ostaja  - biti glas manjših in šibkejših občin ter zavzemanje za finančno stabilnost občin.

Za podpredsednike ZOS pa so bili izvoljeni:

 • mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur;
 • Valter Mlekuž, župan Občine Bovec;
 • Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica;
 • Martin Mikolič, župan Občine Rogatec.

* * *


< PRISTOJNI ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA RS O UPRAVNIH ENOTAH