24.04.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE V CELJU - SPOROČILO ZA JAVNOST

Danes je na Mestni občini Celje potekala deseta redna Skupščina Združenja občin Slovenije. V Združenje občin Slovenije je včlanjenih 125 predvsem manjših in srednje velikih občin. Župani so na skupščini sprejeli Poročilo o delu združenja v preteklem letu, ki je bilo izredno uspešno in nad pričakovanji. V letu 2007 se je združenje povečalo za kar 35 novih občin članic. Sprejeli so tudi Program dela in finančni načrt za leto 2008.


čŒlani Združenja občin Slovenije, ki je interesno združenje slovenskih občin in ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov, so na letošnji redni skupščini v Celju delovanje združenja ocenili kot izredno pozitivno. Po besedah Roberta Smrdelja, predsednika Združenja občin Slovenije, ki je imel predstavitev Poročila o delu združenja v lanskem letu, se je združenje uveljavilo kot enakovreden sogovornik nasproti državnim institucijam. S svojim delovanjem je doseglo, da je bilo za interese manjših in srednje velikih občin dobro poskrbljeno predvsem na področju finančnega saniranja občin. Aktivni smo bili na področju zakonodaje (financiranje občin, pokrajinska zakonodaja in vsa ostala zakonodaja povezana z občinami), nudenja pomoči občinam članicam, izobraževanja, mednarodnih aktivnostih in drugo. Dokaz, da je bilo delo združenja dobro, je predvsem porast občin članic v letu 2007 za skoraj tretjino. Ob tej priložnosti se je predsednik združenja ministru, pristojnemu za lokalno samoupravo in regionalno politiko, zahvalil za dobro sodelovanje in za vso delo na področju lokalne samouprave in regionalne politike. Županom se je na skupščini pridružil dr. Ivan Žagar minister, pristojen za lokalno samoupravo. Minister je županom spregovoril o aktualni pokrajinski tematiki, o spremembah na področju financiranja občin in o uspešnosti Slovenije pri črpanju evropskih sredstev. Županom je Erik Ĺ vab iz podjetja EUROSERVIS pripravil predstavitev - Izkušnje in možnosti čezmejnega sodelovanja. Euroservis je od svoje ustanovitve uspešno zaključil preko 50 projektov EU in trenutno sledi preko 40 projektom na različnih evropskih programih, obvlada vse postopke pridobivanja in upravljanja sredstev po slovenski in italijanski zakonodaji. Na čezmejnem programu Interreg IIIA Slovenija - Italija 2000-2006 pa je Evroservis sledil preko 80 projektom. Izkušnje iz tega programa pa so bile županom danes tudi predstavljene. Ker v tem letu naša država predseduje Svetu EU in ker je ena izmed prioritet našega predsedovanja tudi varovanje okolja, smo se v združenju odločili, da nagovorimo občine za spodbuditev rabe električnih vozil. Na skupščini je bila tako predstavljena tudi pobuda za spodbuditev rabe električnih vozil, ki so jo predhodno podprli že na seji predsedstva Združenja občin Slovenije 17. aprila v Pivki. čŒlana vladne skupine za vodik sta zbranim županom predstavila idejo o možnostih prispevka občin k izboljšanju stanja okolja. Pripravila sta tudi vse pravne podlage za dodeljevanje subvencij iz občinskih proračunov, saj občine lahko k temu prispevajo s subvencioniranjem nakupa električnih dvokolesnikov, to je električnih vozil s pedali in električnih skuterjev. Najsodobnejša električna vozila so po voznih lastnostih že primerljiva s klasičnimi vozili, po ekoloških kriterijih jih močno presegajo, v svetu pa danes težnje k iskanju dolgoročnih rešitev za ohranjanje okolja ter intenzivno spodbujanje razvoja alternativnih virov in učinkovite rabe energije niso več novost. Po predstavitvi so župani dobili možnost ogleda in preizkusa vozil, ki sta potekala pred Mestno občino Celje.


< VABILO NA SKUPŠČINO ZOS MEDIJEM