22.02.2019 Starost: 4 let

SKUPNI DOPIS ZDRUŽENJ ZA MDDSZ IN ZZZRS V ZVEZI S PROBLEMATIKO POVEZANO Z IZVAJANJEM ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS)

Ljubljana, 22.2.2019 - Danes smo vsa tri združenja na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naslovili skupni dopis glede problematike, povezane z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).


S problematiko plačevanja mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za drugo odraslo osebo v družini  (v nekaterih primerih gre celo za več oseb) smo 11. 2. 2019 seznanili ministra za javno upravo, ki je pobudo za obravnavo pereče problematike občin sprejel. S prejetim odgovorom ministra za javno upravo smo seznanili tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

Glede na navedeno smo v skupnem dopisu predlagali, da se do sklepnih ugotovitev obravnave področne problematike občin na medresorskem nivoju, kot predlaga minister za javno upravo,  finančno obremenjevanje občin s plačilom mesečnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za več, kot eno odraslo osebo v družini, nemudoma zaustavi. To bo tudi v skladu z nedvoumno izraženim namenom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G), ki ga je konec leta 2017 sprejel Državni zbor RS.


< 20. REDNA SEJA VLADE RS