14.09.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS IN SOS

Vače, 14.9.2011 – Danes je v Spodnji Slivni na GEOSS-u potekala skupna seja predsedstev Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.


 

Vse navzoče sta uvodoma pozdravila predsednik Združenja občin Slovenije ter namestnik predsednika Skupnosti občin Slovenije in izrazila zadovoljstvo ob taki obliki srečanja obeh reprezentativnih skupnostih občin. 

 

V prvem delu so se prisotni osredotočili na problematiko povprečnin za leti 2012 in 2013. Izpostavljeno je bilo, da so na temo višine povprečnine za leti 2012 in 2013 v prejšnjem in tem mesecu potekali že trije sestanki med državo in reprezentativnimi združenji. Država predlaga nižjo povprečnino, kot bi občinam pripadala na podlagi ZFO v zameno pa sedaj potekajo pogajanja, katere naloge po posameznih vsebinah občine zaradi znižanja povprečnine naj ne bi več opravljale. Tako sta obe reprezentativni združenji oblikovali okvirni sklep in sicer je izhodišče za višino povprečnine je 609 eurov. Višina povprečnine pa se lahko zniža ob predpostavki, da se znižajo obveznosti naložene s posameznimi zakoni in podzakonskimi akti. Znižanje obveznosti mora biti ovrednoteno v višini stroškov in določeno v interventnem zakonu. Investicije pa ostanejo na enaki ravni kot je določeno v inteventnem zakonu (4%).

 

Drugi del seje pa je bil namenjen predstavitvi predloga aktivnosti za širitev lokalne samooskrbe s hrano v javnih institucijah, katerega je predstavil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dejan Židan. Poudaril je, da sta lokalna proizvodnja in lokalna poraba hrane izjemno pomembni za regionalni razvoj, saj povečujeta ekonomsko moč območja, odpirata nove možnosti zaposlovanja na podeželju in prinašata nove tržne priložnosti za lokalne pridelovalce. Ekonomska uspešnost pa ohranja poseljenost na podeželju s tem pa vpliva tudi na ohranjanje. Prav tako je bil sklenjen dogovor med reprezentativnima združenjema in mistrstvom, da se bodo v prihodnosti organizirale delavnice, na katerih bo predlog aktivnosti za širitev samooskrbe hrane podrobneje predstavljen, nanje pa bodo povabljeni tako župani občin, kot tudi pridelovalci.

 


< JAVNI NATEČAJ PRIPRAVNIK