21.11.2017 Starost: 5 let

SKUPINA LOKALNIH INTERESOV PREDLAGA IZGLASOVANJE VETA NA SPREMEMBE FINANCIRANJA OBČIN IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Ljubljana, 21. 11. 2017 - Skupina lokalnih interesov je na včerajšnji izredni seji sprejela sklep, da Državnemu svetu RS predlaga sprejem odložilnega veta na spremembe zakona o financiranju občin in zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Ocenjuje namreč, da pri sprejemanju obeh zakonov v obravnavi v DZ niso bile upoštevane njihove pripombe. Državni svet bo o vetih odločal danes.


Državni svetniki ugotavljajo, da spremembe zakona o financiranju občin, ki jih je DZ sprejel v četrtek, od vseh pomislekov in pripomb, ki jih še pred obravnavo zakona v DZ podal državni svet, upošteva le predlog glede financiranja skupnih občinskih uprav, medtem ko ostalih številnih predlogov in pripomb ne upošteva. Med drugim je državne svetnike zmotil način določanja povprečnine in primerne porabe na podlagi spremenjenih meril. Menijo, da bi predlagane spremembe morale biti takšne, da bi omogočile realno financiranje občin in njihovo pravično obravnavo.

Spremembe zakona o financiranju občin med drugim črtajo inflacijo kot spremembo pri izračunu primerne porabe občin. Drugače urejajo postopek določitve povprečnine ter spreminjajo uteži pri izračunavanju primerne porabe občin tako, da se bolj upošteva demografsko strukturo prebivalcev.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 je DZ prav tako sprejel v četrtek. Člani skupine lokalnih interesov so sklep, da DS predlagajo, naj nanj izglasuje odložilni veto, tako kot pri spremembah zakona o financiranju občin danes sprejeli soglasno.


Državni svetnik Bojan Kontič je opozoril, da se tudi pri tem zakonu, na katerega je imel DS številne pripombe, v postopku obravnave v DZ ni nič spremenilo. Ocenjuje sicer, da gre financiranje lokalne samouprave z njim v pravo smer, da pa so cilji zastavljeni preskromno.

Državni svetnik Jernej Verbič je menil, da iz omenjenega zakona posluh za občine ni razviden. "V letih 2018 in 2019 bo treba izvajati kar nekaj novih nalog in kdo bo plačnik. Se ve, občina," je opozoril.

Zakon o izvrševanju proračunov sicer določa višino povprečnine, ki jo prejmejo občine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v občinskih združenjih niso zadovoljni, saj po njihovi oceni ne zadostuje za izpolnjevanje zakonsko predpisanih nalog. Ravno pomanjkanje sredstev za občine je bilo tudi med razlogi, da so državni svetniki že v začetku oktobra odrekli podporo proračunoma.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. NOVEMBRA 2017