16.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ŠKODA PO NEDAVNEM KATASTROFALNEM NEURJU

Ljubljana, 16. 7. 2008 – Predsednik Vlade Janez Janša je na včerajšnji tiskovni konferenci povedal, da je povzročena škoda po nedavnem neurju velika. Samo na šolskih objektih znaša preko milijon evrov, o prvih ukrepih pa se bo vlada pogovarjala že na četrtkovi seji.


Po sestanku z nekaterimi ministri, na katerem so se pogovarjali o ukrepih vlade po nedavnem katastrofalnem neurju v nekaterih delih Slovenije, je premier povedal da, je popolnoma uničenih 570 hektarov gozdov, veliko drugih gozdnih površin je deloma poškodovanih, nastala pa je tudi delna škoda na gozdnih cestah. V neurjih je bilo po njegovih besedah poškodovanih preko 500 objektov, od tega več kot deset odstotkov zelo hudo. Huda škoda je nastala tudi na kmetijskih pridelkih, pri čemer končna ocena še ni možna, saj podatke na terenu še zbirajo. Dodal je še, da je "poškodovanih tudi nekaj gospodarskih subjektov in industrijskih objektov, kjer bo škoda gotovo dosegla nekaj milijonov evrov."

 

Kot je dejal, so zavarovalnice že sporočile podatke prijav škodnih primerov. Teh prijav je po njegovih besedah preko 7.000, odškodninskih zahtevkov pa za več kot 10 milijonov evrov, vendar to še ni dokončna številka, saj podatke še zbirajo. Ĺ koda na objektih naj bi bila znana do konca naslednjega tedna.

 

V četrtek bo vlada sprejela ukrepe, ki jih je na podlagi trenutnih informacij mogoče sprejeti. V te ukrepe bo vključena faza interventnih ukrepov in začetna faza odprave škode.

 

Premier je še poudaril, da skušajo zadnja leta uveljaviti sistem, v okviru katerega se škoda, povzročena s naravnimi nesrečami, odpravlja predvsem na podlagi zavarovanj. Ĺ tevilo teh zavarovanj je v zadnjem času tudi v kmetijstvu precej naraslo. Po podatkih ministrstva za kmetijstvo je v Prekmurju zavarovanih preko 60 odstotkov individualnih kmetijskih gospodarstev, drugod, denimo v Lenartu, ki je bil v tem neurju prav tako zelo poškodovan, pa je odstotek teh zavarovanj precej nižji. Dodal je še, da ministrstvo za kmetijstvo pri zavarovanjih gmotne škode v kmetijstvu subvencionira do 40 odstotkov premije zavarovanja, do deset odstotkov premije pa po njegovih besedah povrnejo lokalne skupnosti. Prav tako pa ministrstvo za kmetijstvo subvencionira tudi nabavo protitočnih mrež.

 

Na podlagi do sedaj zbranih informacij bo po besedah premiera zaradi velikega obsega škode, ki jo je povzročilo neurje, in ob dejstvu, da zavarovanja niso pokrila vseh posledic, potrebno ljudem pomagati tudi izven utečenih poti. Poudaril je da, bo potrebno uporabiti solidarnostni pristop, še posebej za tiste družine, ki so utrpele največ škode. Ob tem je pozval humanitarni organizaciji Rdeči križ in Karitas, da odpreta žiro računa za pomoč najbolj prizadetim v tej katastrofalni ujmi. Premier je napovedal, da bo na ta računa nekaj solidarnostnih sredstev prispevala tudi vlada. Prav tako pa je z zbiranju sredstev za najbolj prizadete pozval tudi lokalne skupnosti.

 

Po do sedaj zbranih podatkih obseg škode vendarle ni bil takšen, da bi bili upravičeni do povračila sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada. Slovenija je bila do teh sredstev sicer upravičena lani, ko je ujma prizadela Železnike in nekatere druge slovenske kraje.

 

Glede škode, ki jo je neurje povzročilo na šolah, je premier dejal, da je ta že ocenjena in da je bila večina objektov zavarovanih. Postopki sanacij bodo tekli hitro, v nobeni od teh šol pa začetek dela v novem šolskem letu ne bo ogrožen.

 

* * *


< ZAKON O JAVNIH SKLADIH NAJ BI JAVNIM SKLADOM OMOGOČIL PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZASEBNIH IN EVROPSKIH VIROV