02.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SKLIC DOPISNE SEJE ZA ODLOČANJE O VLOŽITVI ZAHTEVE ZA OCENO USTAVNOSTI 35. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 2. 2. 2011 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) na dopisni seji odloča o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).


 

Razlog za sklic dopisne seje je pobuda s strani nekaterih županov, ki menijo, da ZIntPK protiustavno posega v ustavne pravice, predvsem v volilno pravico in pravico do svobodne gospodarske pobude, s čimer bistveno otežuje in vpliva na delo občinskega sveta. V skladu s 35. členom ZIntPK občinski svetniki, ki so (sami ali njihovi družinski člani) nosilci kmetijskih gospodarstev, niso upravičeni do občinskih pomoči kmetom, po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije pa tudi niso upravičeni do državnih oz. drugih pomoči. Prav tako gospodarski subjekti, v katerih ima delež občinski svetnik ali njegov sorodnik, kljub temu, da je ta delež lahko razmeroma majhen, po 35. členu ZIntPK ne smejo poslovati z občino.

 

Na ZOS menimo, da bi se omenjeni del zakona dalo urediti bistveno manj omejujoče, zato je predsednik ZOS Robert Smrdelj sklical dopisno sejo.


< SPREJET ZAKON O USTANOVITVI OBČINE MIRNA