29.09.2022 Starost: 64 dni

SKLENJEN SPORAZUM O PARTNERSTVU MED SLOVENIJO IN EVROPSKO KOMISIJO

Ljubljana, 29. 9. 2022 - včeraj, 28. 9. 2022, sta minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Aleksander Jevšek in evropska komisarka za kohezijo in reforme, Elisa Ferreira podpisala Sporazum o partnerstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo. Z odobritvijo in podpisom sporazuma je Sloveniji odprta pot do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev v prihodnjem programskem obdobju.


Sporazum določa, da bo Slovenija v finančni perspektivi 2021-2027, ki se sicer izteče leta 2029, namenila:

  • 806 milijonov evrov za zeleni in nizkoogljični prehod; za naložbe, kot so pridobivanje sončne energije in vetra ter izboljšanje energetske učinkovitosti stavb;
  • 727 milijonov evrov za razvoj, raziskave in inovacije; za naložbe v raziskovalno infrastrukturo in raziskovalne zmogljivosti;
  • 769 milijonov evrov za socialno vključenost, zaposlovanje, izobraževanja in usposabljanja;
  • 511 milijonov evrov za trajnostno in pametno mobilnost; za naložbe kot je posodobitev javnega potniškega prometa, zlasti železniške infrastrukture;
  • 95 milijonov evrov za teritorialne pristope kot sta urbani in lokalni razvoj;
  • 250 milijonov evrov za Savinjsko-Šaleško regijo zaradi opuščanja rabe premoga in prestrukturiranja Zasavja.

Minister Jevšek je izrazil prepričanje, da bo Sloveniji do konca leta uspelo dokončati tudi program izvajanja evropske kohezijske politike, katerega je Vlada RS potrdila na svoji 18. redni seji. Na SVRK sedaj pričakujejo potrditev programa na obeh razvojnih svetih kohezijskih regij, temu pa sledi predložitev v formalno potrditev Evropski komisiji. Program naj bi bil, ob upoštevanju postopkov in rokov s strani Evropske komisije odobren do konca letošnjega leta. Ko ga bo potrdila tudi Evropska komisija, se bo črpanje sredstev naslednjega programskega obdobja lahko začelo.

Komisarka Ferreira je ob podpisu izpostavila nekatera prednostna področja vlaganj v novem programskem obdobju. Okrepiti je potrebno vlaganja v digitalizacijo in dvig konkurenčnosti, predvsem je treba več vlagati v področje inovacij. Slovenija na tem področju, kot je poudarila komisarka, v zadnjih letih ni storila dovolj, v novem programskem obdobju se zato temu namenja 727 milijonov evrov. Izpostavila je tudi področje zelenega prehoda in višanja deleža obnovljivih virov energije, kar prav tako prinaša nov sporazum.

 

* * *


< VLADA RS NA 18. REDNI SEJI POTRDILA PRORAČUNSKE DOKUMENTE ZA PRIHODNJI DVE LETI