21.09.2016 Starost: 5 let

SISTEMSKA PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA ZA NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Ljubljana, 20. 9. 2016 – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo so skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije pripravila sistemska priporočila za ureditev sistema odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in ga posredovale vsem občinam.


Iz različnih analiz se je nakazala potreba po nekaterih pozitivnih spremembah in izboljšavah sistema NUSZ, s katerim bi občine lahko povečale priliv prihodkov v občinske proračune ter hkrati poskrbele za večjo stabilnost lastnega financiranja iz tega vira. Priporočila spodbujajo občine k izboljšanju sistema NUSZ ob nespremenjenih zakonskih podlagah in vključujejo nekaj predlogov ter ukrepov za izboljšanje sistema: ukrepi na področju izboljšanja načina priprave podatkov za zajem NUSZ (ukrep se lahko izvaja brez spreminjanja občinskih odlokov o NUSZ); spreminjanje ali dopolnjevanje občinskih odlokov ter sklepov o določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ; zagotavljanje obremenitve stavbnih zemljišč z NUSZ v skladu z načelom sorazmernosti; priporočila glede določanja oprostitev za NUSZ.


Na podlagi sprejetih priporočil bodo vsa tri ministrstva v oktobru 2016 organizirala strokovni posvet, na katerem bodo obravnavana praktična vprašanja s področja odmere in urejanja sistema NUSZ (na primer pregled ustavno-sodne prakse, nomotehnično oblikovanje odlokov, oblikovanje enotnega protokola za čim bolj učinkovito odmero NUSZ v sodelovanju s Finančno upravo RS in MF).

 

Priporočila so dostopna tukaj.

 

 


< DZ PONOVNO POTRDIL ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI