23.12.2022 Starost: 91 dni

SID BANKA V PETIH LETIH FINANCIRANJA OBČIN IN PODJETIJ POČRPALA VSA SREDSTVA EU

Ljubljana, 23. 12. 2022 - SID banka je v petih letih počrpala vsa razpoložljiva kohezijska sredstva za nadaljnje financiranje slovenskih podjetij in občin, in sicer v višini 242,73 milijona evrov. Z današnjim prejetjem zadnje tranše v višini 57 milijonov evrov Sklada skladov je bilo tako skupno počrpanih skoraj 300 milijonov evrov, so danes sporočili iz banke. (vir: STA)


Od začetka prvih financiranj iz Sklada skladov decembra 2018 in Sklada skladov covid-19 v letu 2020 je SID banka trenutno, skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki, Delavsko hranilnico, Gorenjsko banko, NLB, Primorsko hranilnico Vipava, N banko in Slovenskim podjetniškim skladom, omogočila 357 milijonov financiranj. Z zadnjim črpanjem pa bo omogočila 441 milijonov evrov financiranj slovenskih podjetij in občin, so v banki pojasnili v sporočilu za javnost.

SID banka je z današnjim dnem zaključila črpanje iz zadnje, četrte tranše kohezijskih sredstev. Iz Sklada skladov je bilo gospodarstvu na voljo 242,73 milijonov evrov kohezijskih sredstev. V njegovem okviru je bilo tako sklenjenih 4090 finančnih poslov (kreditnih pogodb, garancij in kapitalskih vložkov) v skupni višini več kot 256 milijonov evrov, podprtih pa preko 1100 podjetij.


Ob izbruhu epidemije covida-19 je banka v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ustanovila še Sklad skladov covid-19, iz katerega so podjetja, ki so utrpela posledice epidemije, lahko prejela tako likvidnostno kot naložbeno financiranje. Za potrebe Sklada skladov covid-19 je SD banka počrpala 65 milijonov evrov kohezijskih sredstev, pri čemer je bilo v okviru tega sklada podprtih 3735 finančnih poslov v skupni vrednosti 95,5 milijona evrov. Podprtih je bilo preko 1800 podjetij.


Kot so pojasnili na SID banki, bodo sredstva iz obeh skladov gospodarstvu na voljo pri finančnih posrednikih do konca leta 2023. "Posebej izpostavljamo možnost financiranja podjetij v naložbe za raziskave, razvoj in inovacije, kjer SID banka in sodelujoče banke nudijo ugodna do desetletna posojila z možnostjo moratorija in nižjimi zahtevami glede zavarovanj," so navedli. Izpostavili so tudi možnost financiranja s 60-odstotnim brezplačnim, brezpogojnim in prvovrstnim jamstvom SID banke, kar pomeni, da stranke zavarujejo posojilo le do 45 odstotkov vrednosti celotnega posojila.


"Z ustanovitvijo Sklada skladov in Sklada skladov covid-19 je SID banka uspešno uresničila mandat upravljanja skladov ter s tem prispevala k hitrejšemu in predvsem uspešnemu črpanju evropskih kohezijskih sredstev na eni strani ter spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva, ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest ter trajnostnega razvoja Slovenije na drugih strani," je prepričan predsednik uprave SID banke Damijan Dolinar.


Veliko zanimanje podjetij in nadpovprečno število podprtih poslov dokazujeta, da slovensko gospodarstvo potrebuje tudi povratna sredstva, je prepričan gospodarski minister Matjaž Han. "Njihova prednost je multiplikativni učinek, saj se sredstva po vračilu s strani podjetij lahko ponovno ponudijo drugim podjetjem," je pojasnil.

* * *


< DRUGA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN