02.04.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SESTAVLJENA STROKOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO BELE KNJIGE O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Ljubljana, 02.04.09 - Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič je predstavil nacionalno strokovno skupino za pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Skupini bo predsedoval dekan pedagoške fakultete v Ljubljani Janez Krek, ki je imel pri njeni sestavi proste roke, je dejal Lukšič. Kot je poudaril, bo skupina oblikovala predlog sistemskih rešitev v šolstvu.


Po Lukšičevih besedah sta nalogi strokovne skupine predvsem pregled in analiza dogajanja na področju vzgoje in izobraževanje, pri čemer je "v ospredju institucionalni vidik, gre pa tudi za neinstitucionalne oblike". Tukaj gre tudi za ugotavljanje trendov na tem področju v svetu, zlasti v EU, je pojasnil minister. Rezultat dela omenjene skupine bo "knjiga, ki bo vključevala predloge konceptov, kako preoblikovati šolski sistem in celotno področje vzgoje in izobraževanja v Sloveniji", je predstavil Lukšič.

Ob tem je omenil, da bo skupina svoje delo opravila najpozneje v dveh letih od imenovanja, to je do 1. marca 2011. V nacionalni strokovni skupini za pripravo bele knjige so poleg predsednika Kreka tudi strokovnjaki s slovenskih fakultet, in sicer Valentin Bucik, Jana Kalin, Meta Lah, Ljubica Marjanovič-Umek, Marko Stabej in Janko Muršak z ljubljanske Filozofske fakultete, Stane Košir, Milena Valenčič-Zuljan in Janez Vogrinc z ljubljanske Pedagoške fakultete, Mara Cotič s primorske Pedagoške fakultete in Samo Fošnarič z mariborske Pedagoške fakultete.

 

Strokovno skupino pa poleg njih sestavljajo tudi Roman Globokar iz Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani, Angelca Ivančič iz Andragoškega centra Slovenije, Zdenko Kodelja, Marjan Ĺ imenc in Mojca Ĺ traus z ljubljanskega Pedagoškega inštituta, Janez Mežan iz strokovnega sveta za splošno izobraževanje, Andreja Barle Lakota z ministrstva za šolstvo in šport, Gregor Mohorič iz Zavoda za šolstvo, Branimir Ĺ trukelj iz sindikata vzgoje in izobraževanja ter Boris Dular iz podjetja Krka.


< KSJS SE BO OPREDELIL DO PREDLOGOV ZA ZNIŽANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU