14.07.2017 Starost: 4 let

SESTANEK GLEDE ODPRAVE POSLEDIC POZEBE 2017

Ljubljana, 14. 7. 2017 – Na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) so predstavnikom občin obrazložili način obveščanja posameznih oškodovancev o pozebi, ki je bila 21. in 22. aprila 2017, in postopek dodelitve sredstev.


Državni zbor RS je na julijski seji sprejel Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, ki prinaša podlago za interventne ukrepe za odpravo posledic pozebe. Ker pa za za upravičence  poleg mehkih ukrepov (odpisi, zmanjšanja prispevkov, zakupnin…) predvidena tudi finančna pomoč, se bo postopek izvedel v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi nesrečami ter odpravo posledic naravnih nesreč. URSZR in kmetijske inštitucije so združili podatke in na podlagi preseka stanja izračunali škodo.

 

Po uveljavitvi interventnega zakona bo URSZR izdala sklep za ocenjevanje škode in potencialnim upravičencem poslala obvestilo in vlogo, tisti, ki ne bodo zajeti, se bodo lahko sami javili. Podatki bodo v vlogo za izplačilo že predhodno vneseni, upravičenec bo dodal delež poškodovanosti, obrazec pa posredoval občinski komisiji, ki bo podatke vnesla v AJDO. Ukrepi se nanašajo na 17 kultur – intenzivne nasade sadja in trte. Ob tem bodo upravičenci izpolnili še dodaten obrazec, in sicer če je bila na njihovem območju tudi toča in kdaj.

 

URSZR bo poskrbela tudi za medijsko obveščanje: poleg ustaljenih kanalov bodo informacije podane še v časopisu Kmečki glas in v oddaji Ljudje in zemlja.

 

 


< 143. REDNA SEJA VLADE RS