17.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK Z MINISTROM ZA FINANCE NA TEMO VIŠINE POVPREČNINE

Ljubljana, 17.9.2010 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekal sestanek z namenom pričetka pogajanj o višini povprečnin za leti 2011 in 2012. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva udeležili še predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavniki predsedstva Združenja občin Slovenije ter predstavniki sekretariatov ZOS in SOS.


Sestanek je vodil minister za

finance Franci Križanič, ki je ob prihodu pozdravil vse navzoče, nato pa

predstavil predlog Vlade RS o višini zneska povprečnine za leto 2011. Povedal

je, da so pri pripravi predloga in izračunih upoštevali deindeksacijo, saj

gospodarska situacija v državi ne dovoljuje upoštevanja vseh spremenljivk, tako

so iz formule izračuna izvzeli upoštevanje inflacije. To pomeni, da po

izračunih ministrstva predlog povprečnine za leto 2011 znaša 554,50 EUR in ne

564,30 EUR, kot je predvideno in zapisano v veljavnem Zakonu o izvrševanju

proračunov za leti <st1:metricconverter productid="2010 in" w:st="on">2010 in</st1:metricconverter>

2011.

Minister je dodal, da si bodo

prizadevali občine razbremeniti na drugih področjih, pa tudi, da si bodo

prizadevali občinam zagotoviti sredstva iz drugih virov. Kot primer rešitve iz

prvega sklopa je omenil prenos okoli dvesto delovnih mest iz občin na centre za

socialno delo, pri čemer ne bo prišlo do korekcije pri finančnih izračunih,

tako da bodo občine prihranile izdatke, ki so jih imele z zaposlenimi na

področju socialnega varstva. Kot primer zagotavljanja sredstev iz drugih virov

pa je minister omenil davek na nepremičnine, katerega stopnja se bo po novem

predlogu zvišala in tako občinskim proračunom prinesla več prihodkov. Minister

pa je predlagal, da se sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena

Zakona o financiranju občin »zamrznejo« na že obstoječih štirih odstotkih.

Minister je besedo predal

predsedniku ZOS Robertu Smrdelju, ki je povedal, da se s predlogom najbolj ne

strinja. Dodal je tudi, da zaveze iz lanskega leta Vlada RS ni uspela

realizirati. Predvsem je še enkrat pozval ministra k pomoči pri ureditvi

predpisov s področja kmetijskih zemljišč, skupaj z podpredsednikom ZOS Lahom pa

sta pozvala k zmanjšanju nepotrebne birokracije, ki se pojavlja v občinah s

spremembami predpisov. Z omenjenim se je minister strinjal in povedal, da bo

opozoril na te pripombe pri bodočih spremembah zakonodaje, uredb in drugih

predpisov. Lah je tudi še pozval k ponovnem razmisleku o zmanjšanju oziroma

spremembi standardov, ki veljajo za vrtce in osnovne šole. Na koncu je Smrdelj

dodal še, da se mu zdi pomembno, da se del sredstev iz drugega odstavka 21.

člena ZFO ne zamrzni na štirih odstotkih, saj v kriznih časih predstavlja

pomemben korektiv ravno za občine, ki jih je kriza najbolj prizadela.

Ob koncu smo se z ministrom

dogovorili, da se predvidoma po volitvah spet dobimo, naredimo pregled

aktualnega stanja in z obeh strani podamo nove predloge, ki bi prinesli

pozitivne učinke občinam.


< SAMO ŠE DANES ČAS ZA VLOŽITEV KANDIDATUR ZA LOKALNE VOLITVE