22.05.2015 Starost: 8 let

SESTANEK Z MINISTROM KOPRIVNIKARJEM O UKREPIH ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM

Ljubljana, 21. 5. 2015 – Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je sestal s predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Minister je predstavnike občin seznanil s potekom dosedanjih aktivnosti glede priprave ukrepov za znižanje stroškov občinam in rezultati teh aktivnosti.


Spomnimo. Vlada RS se je na seji sredi aprila, potem ko je bil v marcu izveden niz sestankov med ministrstvi in predstavniki občin, seznanila s prvim poročilom Ministrstva za javno upravo (MJU) o napredku ministrstev pri znižanju stroškov občinam na podlagi 4. točke Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 (sprejem ukrepov, ki bi občinam zmanjšali stroške za 22,8 milijonov evrov). Vlada RS je takrat ugotavljala, da je nujno intenziviranje aktivnosti in iskanje prihrankov za občine.  V začetku maja so se ministrstva ponovno sestala, vendar do konkretnih ukrepov še niso prišli.

 

Na sestanku je minister predstavil nabor ukrepov, ki so bili pripoznani v dosedanjih pogovorih. Kot je zatrdil, je bilo nekaj ukrepov že realiziranih, nekateri ukrepi so bile nadomeščeni z drugimi. Naslednji teden se ministrstva, katerih se dotika glavnina ukrepov, ki bi lahko prinesli finančne učinke občinam, še enkrat sestanejo na generalnem sekretariatu vlade, rezultati pogovorov bodo nato obravnavani še na seji vlade 28. maja, kjer bo tudi določeno, kateri ukrepi bodo šli v postopke sprejemanja. Takrat bo tudi znano, kakšni bodo učinki ukrepov, posledično pa tudi nadaljnja ravnanja Vlade RS glede prilagoditev višine povprečnine za drugo polovico leta 2015.

 

Predsedniki združenj so sicer pozdravili prizadevanja vlade, opozorili pa, da je potrebno sprejeti sistemske ukrepe zakonodaje, ki bodo dejansko dali učinke.  Pri tem ji bilo poudarjeno, da je bil Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 podpisan na podlagi zaupanja in da se tudi sedaj pričakuje, da bo dogovor izpolnjen. Ker pa je rok za sprejem ukrepov, to je 30. junij 2015, že skoraj tukaj, je bil na mestu tudi poziv, da vlada zagotovi 22,8 milijonov evrov in vrne povprečnino za drugo polovico leta 2015 na višino 525 evrov.

 

Pogovori se bodo nadaljevali v dneh po seji Vlade RS prihodnji četrtek.

 


< 36. REDNA SEJA VLADE RS