18.07.2014 Starost: 8 let

SESTANEK Z MINISTROM DRAGONJO GLEDE SREDSTEV 21. ČLENA ZFO-1 IN 8. JAVNEGA POZIVA

Ljubljana, 17. 7. 2014 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja je sklical sestanek s predsedniki združenj občin. Tema pogovora so bila sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin in 8. javni poziv (razvoj regij). Zadeva bo danes obravnavana tudi na seji Vlade RS.


Združenje občin Slovenije je od januarja 2014 pozivalo pristojna ministrstva in v zadnjem času tudi Vlado RS kot celoto, da zagotovi sredstva, da se lahko začnejo izvajati postopki koriščenja sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin.

 

Kot je pojasnil minister Dragonja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ne razpolaga z dovolj sredstvi, zato so na ministrstvu postavili prioritete dodeljevanja sredstev, in sicer kot prva prioriteta so problemska območja, sledi kohezijski razpis in nato sredstva za sofinanciranje investicij.

Minister je predlagal, da bi MGRT poskušal zagotoviti dodatnih 30 milijonov evrov in s tem odobriti večino prispelih vlog (nekaj je bilo zavrženih) na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 (8. javni poziv), kar bi se smatralo kot delno izpolnitev obveznosti sofinanciranja investicijskih projektov občin iz integralnega del proračuna.

 

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je opozoril, da ministrstvo veže določba Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in predlagal, da se, če v letošnjem proračunu ni dovolj sredstev, njihovo izplačilo porazdeli med letošnje in prihodnje proračunsko leto. Pri tem je opozoril še na možnost izvršb, če ministrstvo ne bo izpolnilo zakonske obveze. Sicer pa je predsednik ZOS pozdravil prizadevanja ministrstva, da skuša zagotoviti sredstva za izvedbo vseh projektov, ki so prispeli na 8. javni poziv.

 

Minister je še enkrat ponovil, da oboje ne bo mogoče: povečati sredstva za projekte iz 8. javnega poziva in zagotoviti sredstva za sofinanciranje investicij v višini 2 %. Minister bo preveril izvedbeni (pravni) vidik svojega predloga. Minister in predsedniki združenj se bodo sestali še enkrat konec prihodnjega tedna.

 


< 16. JULIJA SE IZTEČE ROK ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI NEPOSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM