17.03.2017 Starost: 1 let

SESTANEK Z MINISTRICO NA TEMO REORGANIZACIJE CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 15. 3. 2017 – Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je župane in druge predstavnike občin seznanila s predvidenimi spremembami Zakona o socialnem varstvu, in sicer s predvideno reorganizacijo centov za socialno delo (CSD) ter s predlogom o načinu predstavništva lokalnih skupnosti v upravljanju CSD-jev po uvedbi reorganizacije.


Ministrica je predstavila tri sklope projekta reorganizacije CSD, ki so v teku: 

·      uvedba informativne odločbe: predlog sprememb ZUPJS je v javni obravnavi, pred dokončno uvedbo je predvideno tudi testno obdobje,

·     socialna aktivacija: delo na terenu z dolgotrajno brezposelnimi osebami, zaposlitev 48 socialnih aktivatorjev,

·      sprememba organizacijske strukture CSD.

 

Glede slednjega, torej spremembe organizacijske strukture CSD, ministrstvo načrtuje, da bo 62 obstoječih CSD povezalo v 16 območnih enot. Kot je poudarila ministrica, želijo centralizirati skupne službe in krepiti socialno delo na lokalnih enotah. Vseh 62 CSD tako ostaja, postali bodo enote CSD.

 

Območni CSD- ji bodo upravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote CSD. Vključevali bodo regijsko interventno službo, po potrebi bodo oblikovali mobilni  strokovni tim, v nekaterih regijah bodo krizni centri.  Vsak območni CSD bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote CSD. Enota CSD (obstoječi CSD) ostaja vstopna točka za vse pravice, ohranja pa se izvajanje strokovnih nalog, torej vseh programov, tudi tistih, ki jih občine sofinancirajo za svoje prebivalce.

 

Zaradi prepletenosti delovanja CSD in lokalnih skupnosti ministrstvo razmišlja, kako institucionalizirati vlogi lokalnih skupnosti. Ministrica je predstavila predlog, da bi se oblikoval posvetovalni organ – svet lokalnih skupnosti, katerega bi sestavljali župani vseh občin s področja območnega CDS. Ta svet bi, kot je že bilo izpostavljeno, posvetovalno telo območnega CSD, prav tako pa bi bila njegova funkcija, da bi v svet območnega CSD imenoval dva predstavnika.

 

Predstavniki občin so se sicer strinjali, da možnost sodelovanja med predstavniki strokovnih služb občin in CSD bi morala biti dana,  torej prostor za sodelovanje na izvedbeni ravni ter povezovanje programov, svetu lokalnih skupnosti, kot ga predlaga ministrica, pa udeleženci sestanka niso bili naklonjeni. Zastavlja se tudi vprašanje,kakšne bi lahko bile njegove naloge.

 

Na podlagi navedenega občine pozivamo, da nam sporočite, kako sedaj sodelujete s CSD na operativni ravni, kako vidite to sodelovanje v prihodnje ter v kakšni obliki naj bi se izvajalo (posvetovalno telo, organ). Vaša mnenja lahko pošljete do 24. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

 

 


< 126. REDNA SEJA VLADE RS