23.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

SESTANEK V ZVEZI S SPREMEMBO 23. ČLENA ZFO

Ljubljana, 23.11.2012- Danes je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek v zvezi s predlogom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za spremembo 23. člena Zakona o financiranju občin v okviru priprave predloga Zakona za uravnoteženje javnih financ občin, ki so se ga udeležili predstavniki ZOS, SOS, MGRT, MPJU in MF. 


Predstavnika MGRT sta na začetku prikazala

razloge za oblikovanje spremembe tega člena zakona (velika količina projektov

in sprememb projektov, ki jih prejeme ministrstvo, ki morajo prestati odobritev

vlade, prihaja do blokad proračuna, zato se ne morejo pravočasno uresničevati

sklepi in sklenjene pogodbe, odprava nekaterih administrativnih težav). V

okviru spremembe se je med drugim predlagalo prejšnje izplačilo sredstev iz

tega naslova (v sredini leta ne pa šele konec leta). Strinjanje k predlagani

spremembi so podali predstavniki občin, saj bi želeli predvsem ponastavitev

postopka pridobivanja sredstev. Vendar pa so nestrinjanje izrazili predstavniki

MF (zaradi skladnosti izplačil z ZJF,

vodenja transparentnosti pri izplačilu sredstev).

 

Predstavniki občin korist predloga spremembe

vidijo tudi v tem, da se odgovornost tekom postopka prenaša na občine (temelji

na zaupanju države občinam), končni pregled pa bi opravila država (inšpekcijski

nadzor, ipd.). Predstavniki MF so tudi pojasnili, da za odobritev sredstev iz

tega člena želijo le konkretne projekte (zgolj z opredelitvijo namena in

naslova projekta brez predložitve celotne dokumentacije projektov) z izpisi iz

NRP-ja.

 

 

 

Na koncu so udeleženci sestanka sklenili, da

bo MPJU v sodelovanju z MF v prihodnjih dneh pripravil nov predlog spremembe

23. člena ZFO. Besedilo nove spremembe bo posredovano MGRT, na kar se lahko

ponovno pričakuje sestanek na to temo.< VOLITVE 22 PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV