15.11.2021 Starost: 2 let

SESTANEK V ZVEZI S SPREMEMBAMI PRAVILNIKA O POŽARNEM VAROVANJU

Ljubljana, 15.11.2021 - Na Upravi za zaščito in reševanje je potekal sestanek v zvezi s spremembami Pravilnika o požarnem varovanju. Ključna sprememba je, da lahko izvajalec požarnega varovanja, ki ne more zagotoviti ukrepanja varnostnikov sklene pogodbo z občino, ki lahko letno, v pogodbi za izvajanje gasilske službe, določi gasilsko društvo ali več njih, da za izvajalca požarnega varovanja izvaja fizično požarno varovanje na svojem območju .


Vezano na izvajanje novih  določb, določi Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev cenik za izvajanje požarnega varovanja v gasilskih enotah. Predlog spremembe pravilnika je pripravljen zaradi dejstva, da v nekaterih območjih naše države ni možno zagotoviti te storitve komercialno. Sama pobuda za to rešitev je prišla iz strani občin. Predstavnica ZOS je podala predlog, da predstavniki ministrstva proučijo možnost, da bi se pri določanju cenika na tem segmentu vključilo tudi lokalno samoupravo. Sprememba pravilnika prinaša novo nalogo občinam zato je ZOS predlagal ovrednotenje te naloge, ki naj se odraža v vsakoletni povprečnini.

Predstavnica ZOS je pozdravila rešitve iz pravilnika, ob tem pa je pripomnila, da je potrebno oceniti finančne posledice za občine tako v smislu izvajanje novo naložene naloge, kot tudi posrednih stroških (dobava dodatne opreme). Obenem pa je ponovila pobudo za vključitev občin v določanje cenika za te storitve na ravni države.


< ZA LETI 2022 IN 2023 DODATNIH 26,5 MILIJONOV ZA URAVNTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN