11.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SESTANEK V ZVEZI S PRIPRAVO NOVE UREDBE O PITNI VODI

Ljubljana, 11.5.2010 - Na Ministrstvu za zdravje je 10.05.2010 potekal sestanek predstavnikov upravljavcev sistemov za oskrbo s pitno vodo. Sestanka so se udeležili predstavniki  ZOS  in predstavniki Ministrstva za zdravje.


Predstavnik ministrstva je v uvodu na kratko predstavil namen sestanka oziroma predvideno pripravo nove uredbe o pitni vodi, ki bi nadomestila obstoječi pravilnik. Ker je področje precej kompleksno, želi ministrstvo v prvi fazi dobiti od posameznih institucij, organov in upravljavcev vodovodnih sistemov čim natančnejše podatke o trenutnem stanju in o predlogih teh institucij za izboljšanje stanja. Ker se v okviru EU trenutno ne pripravlja sprememba obstoječe direktive oziroma drugega akta, bo osnova za nov slovenski predpis še vedno Direktiva 98/83 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi. Z novo uredbo želi ministrstvo pravno urediti postopek v zvezi z odstopi od predpisanih parametrov, predvidevajo se spremembe pri nalogah, povezanih z izvajanjem monitoringa pitne vode, ter urediti vsa tista področja, pri katerih prihaja v praksi do nejasnosti oziroma v obstoječem pravilniku zadeve niso ustrezno predpisane.

Predstavniki upravljavcev so izpostavili sledeča pomembnejša vprašanja in pripombe na obstoječe stanje: problem hišne inštalacije v smislu, da je tu premalo regulative, kakšen je postopek za novo vlogo za odstopanje, 90% neskladnosti, ugotovljene pri monitoringu, naj bi bilo posledica hišnega vodovodnega sistema, priporočila ZZV-jev niso dovolj "živa", vprašanja glede obveščanja prebivalcev (način, stroški), definicija oskrbovanega območja, pri spreminjanju monitoringa se ne sme pozabiti na ustrezno informacijsko podporo, za mikrobiološko preskušanje je potrebno dodati tudi druge metode,v EU velja uredba o kemijskem preskušanju (analiznih parametrih), ki se pri pitni vodi ne uporablja, akreditacija laboratorijev ni nedvoumno zapisana, vprašanje onesnaženja v nano območju in s Cr6+, HACCP ali WSP, vprašanje skladnosti v primeru, ko se preverja motnost po pripravi oziroma brez priprave vode. Poudarjen je bil tudi problem zasebnih vodovodov, ki se občasno uporabljajo v istem hišnem sistemu kot voda iz javnega vodovoda. Prihaja do težav glede zagotavljanja odgovorne osebe s predpisano izobrazbo. V praksi prihaja do težav v zvezi z obveščanjem v 24. urah.

Predstavniki ministrstva je komentarje in pripombe pozorno spremljalo zagotovili da bodo na njih še posebej pozorni pri pripravi osnutka nove uredbe. Pojasnili so, da je pri urejanju hišne napeljave težko predpisati kaj konkretnega, ker ni na voljo dovolj podatkov, na podlagi katerih bi bilo možno pripraviti konkretna določila. Tudi v EU je hišno vodovodno omrežje izključeno iz uredbe o materialih in izdelkih za stik z živili. Posebna delovna skupina v okviru Komisije je v poročilu pripravila določene predloge, vendar nobeden izmed njih še ni dovolj dober, da bi se ga dalo uporabiti v zavezujočih aktih.

Na sestanku so poudarili, da želijo, da se informacije o pripravi nove uredbe razširijo preko GZS in ZOS do večine sistemov za oskrbo s pitno vodo in da bi bile čim prej, a najkasneje do 15. 6. 2010, na ministrstvo poslane morebitne dodatne pripombe ali konkretni predlogi, kako bi posamezne določbe napisali bolje (na sestanku so konkretno govorili o 9. členu obstoječega pravilnika).


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 10.05. DO 14. 05. 2010