20.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ Z GENERALNIM DIREKTORATOM ZA EVROPSKE POLITIKE

Ljubljana, 20.4.2012 - Danes je v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve potekal sestanek Direktorata za Evropske zadeve ter predstavnikov slovenske delegacije pri Odboru regij, v imenu katere so bili prisotni dr. Ivan Žagar, Mitja Meršol, Franci Rokavec in Anton Kokalj. 


 

Sestanek pod vodstvo v.d. GD Direktorata za evropske politike, mag. Tadeja Rupla, je bil namenjem predvsem s člani delegacije dogovoriti se o delu in koordinaciji med službo in delegacijo. Vsi prisotni so se strinjali o pomembnosti rednih srečanj v pravilnem terminskem okviru, kjer bi se pozornost namenila obravnavi stališč Vlade RS ter članov delegacije, do točk dnevnega reda plenarnih zasedanj. Obe strani se namreč zavedata pomembnosti enotnega in usklajenega nastopanja in podajanja mnenj, pri čemer pa se hkrati poudarja, da člani delegacije predstavljajo lokalno raven, ki pa ni vedno enotna z državnimi pogledi in prav zato so nujna usklajevanja.

 

* * *

 

 


< PREGLEDALI PREDLOG ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC Z VIDIKA VPLIVA NA OBČINE