22.02.2019 Starost: 4 let

SESTANEK SKUPINE ZA USKLAJEVANJE PREDPISOV S PODROČJA PLAČ IN ZA POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 22. 2. 2019 - Danes je potekal sestanek skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se ga je udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije.


Na sestanku je bil obravnavan predlog nove ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter okvir možnih izhodišč za pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb. Posebnih konkretnih vsebinskih zadev skupina ni obravnavala, dogovorila pa se je o načinu dela in okvirnih aktivnostih skupine.

Vlada je imenovala skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi:

 • Rudi MEDVED, minister za javno upravo, vodja skupine,
 • Mojca RAMŠAK PEŠEC, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo, namestnica vodje,
 • Peter POGAČAR, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Štefka KORADE PURG, Ministrstvo za javno upravo, članica,
 • Lidija APOHAL VUČKOVIČ, Inšpektorat za javni sektor, članica
 • Nika BENEDIK, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, članica,
 • mag. Saša JAZBEC, Ministrstvo za finance, članica,
 • Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, Ministrstvo za finance, član,
 • Jožica GROM, Ministrstvo za finance, članica,
 • mag. Irena DRMAŽ, Ministrstvo za finance, članica,
 • dr. Alenka KAJZER, Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, članica,
 •  Lilijana KODRIČ, Ministrstvo za pravosodje, članica,                            
 • mag. Melita ŠINKOVEC, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, članica, 
 • Robert KOS, Ministrstvo za notranje zadeve, član,
 • mag. Mirko STOPAR, Ministrstvo za zdravje, član,
 • Breda BOŽNIK, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica,  
 • Martina VUK, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 • dr. Mitja BLAGAJNE, generalni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član,
 • Matej SRDINŠEK FIRM, Ministrstvo za kulturo, član,
 • Tanija KOFALT, Ministrstvo za kulturo, članica,
 • dr. Klemen GROŠELJ, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član,
 • Franc JAVORNIK, Ministrstvo za obrambo, član, 
 • Polonca DROFENIK, generalna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, članica,
 • mag. Radovanka PETRIČ, v. d. generalne sekretarke, Ministrstvo za okolje in prostor, članica,
 • Tanja ŠARABON, v. d. generalne sekretarke, Ministrstvo za infrastrukturo, članica,
 • Primož KOŠTRICA, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Žarko BOGUNOVIČ, generalni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • Jolanda ROŽIČ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,
 • mag. Barbara PETERNELJ, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, članica,
 • Amra KADRIČ, Skupnost občin Slovenije, članica,
 • Maja HVALA, Združenje občin Slovenije, članica,
 • mag. Larisa ISTENIČ, predstavnica občin, članica,
 • Jožica VELUŠČEK, Združenje občin Slovenije, članica,
 • Janko MARINKO, Vrhovno Sodišče Republike Slovenije, član,
 • Tatjana PEČAR RUS, Državno odvetništvo Republike Slovenije, članica,
 • Gaja ŠTOVIČEJ, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, članica.

Skupina bo pooblaščena za izvajanje aktivnosti, vezanih na usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

* * *


< SKUPNI DOPIS ZDRUŽENJ ZA MDDSZ IN ZZZRS V ZVEZI S PROBLEMATIKO POVEZANO Z IZVAJANJEM ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS)