29.01.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SESTANEK PRED PRIHAJAJOČIM 16. PLENARNIM ZASEDANJEM KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI SVETA EVROPE

Ljubljana, 29. 1. 2009 – Na sestanku v prostorih Službe vlade za Lokalno samoupravo in regionalno politiko so potekali dogovori o imenovanju predsednika oz. predsednice slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (CLRAE) in imenovanju delegatov v delovna telesa.Ĺ lo je za prvi sestanek te vrste, katerega namen je bil v sodelovanju z predstavniki SVLR, podati kar največ uporabnih informacij o 16. Plenarnem zasedanju, ki bo letos potekalo od 3.-5. marca v Strasbourgu.

 

 

 

 

 

Sestanek se je začel ob 10.uri, udeležili pa so se ga s strani Službe vlade za Lokalno samoupravo in regionalno politiko sekretar dr. Roman Lavtar, podsekretar Andrej čŒokert, Petra Hiršel-Horvat iz sektorja za mednarodno in razvojno sodelovanje in sekretarka Neža Vodušek. Od delegatov so bili prisotni nadomestni član Zbora lokalnih skupnosti Uroš Brežan (župan občine Tolmin), član Zbora regij Miro Kozelj (župan občine Ĺ enčur) in nadomestna članica Zbora regij mag. Bernardka Krnc (županja občine Ĺ marješke Toplice) ter predstavniki Skupnosti občin in Združenja občin Slovenije.

 

 

 

 

 

Predvsem so bile podane informacije o delovanju CLRAE, o sestavi, zgodovini in načinu dela, ki ga ima. Podana so bila tudi navodila o tem kako se je na zasedanje potrebno pripraviti, kako se navadno pride do Strasbourga in kako se ravnati v prostorih Sveta Evrope. Predlagano je bilo, da se delegate sprejme na našem Stalnem predstavništvu pri Svetu Evrope. Imenovanje v delovna telesa je tokrat potekalo predvsem z seznanitvijo z le-temi, in sicer obstajajo štiri delovna telesa: Institucionalni odbor, Odbor za kulturo in izobraževanje, Odbor za trajnostni razvoj in Odbor za socialno usklajenost. Pri tem je bil gospod Miro Kozelj imenovan za predstavnika v Odboru za trajnostni razvoj. Z SVLR je bilo predlagano, da se po končanem zasedanju opravi poročilo, katerega bi poslali Vladi RS in Stalnemu predstavništvu.

 

 

 

 

 

Z 12. majem Slovenija prevzame vodenje Sveta Evrope in v tem okviru bo 9. in 10. junija v Ljubljani potekal sestanek Stalnega odbora in Biroja CLRAE. Strinjali smo se, da bi bilo dobro, da bi se teh sestankov udeležil tudi kdo od delegatov in se na njih že predhodno primerno pripravil.

 

 

 

 

 

Tudi v prihodnje imamo namen dobro sodelovati na področju mednarodnega sodelovanja in se potruditi, da bi se delegati lahko nemoteno in brez težav udeleževali plenarnih zasedanj in zasedanj odborov.

* * *< POSVET O TEŽAVAH PRI IZVAJANJU JAVNIH SLUŽB