24.06.2016 Starost: 6 let

SESTANEK O PREDLOGU NOVELE ZAKONA O KMETIJSTVU – DONIRANJE HRANE

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja predlog novele Zakona o kmetijstvu, med drugim želijo v njem urediti tudi področje doniranja hrane.


Predlog novele Zakona o kmetijstvu se pripravlja že dlje časa: jeseni je bil v javni obravnavi, januarja pa so v predlog uvrstili še novo poglavje o doniranju hrane: določbe o načinu in pogojih za doniranje hrane, pogojih za podporo delovanja humanitarnih organizacij in lokalnih skupnosti, opredelitev donatorjev in posrednikov, ki razdeljujejo hrano, ter podaja pravno podlago za sprejem izvedbenih predpisov.

 

Hrana, ki jo donatorji (trgovske verige) podarjajo, mora biti varna, kakovostna, neoporečna. Trgovske verige po koncu odpiralnega časa hrano zapakirajo, shranijo, prostovoljci jo prevzamejo in v veliko primerih tudi shranijo v prostorih lokalnih skupnosti oz. prostorih Rdečega križa. Ta hrana (kruh, sadje, zelenjava, mlečni izdelki, mleko, toplopeka…) se zjutraj razdeli socialno ogroženim oz. se uporabi za pripravo hrane v razdelilnicah hrane. Prostori, kjer se hrana hrani, pogosto tehnično niso ustrezno opremljeni. MKGP bo preko javnega razpisa razdelili določena sredstva za tehnično in prostorsko izvedbo aktivnosti razdeljevanja hrane, za katera bodo lahko kandidirale (tudi) občine.

 

Predlog ureditve občinam daje možnost, da se vključijo v proces razdeljevanja hrane, zato predlagani ureditvi ne nasprotujemo, smo pa opozorili, da predlagana rešitev občinam ne sme prinesti novih kadrovskih in finančnih obremenitev, če za to ni zagotovljenih sredstev.

 

Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja na Initiates file downloadpredlog ZKme lahko podate še do srede, 29. junija 2016.

 


< 93. REDNA SEJA VLADE RS