22.08.2016 Starost: 6 let

SESTANEK O NOVELI ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU O POLICIJI TER MIGRACIJAH

Ljubljana, 22. 8. 2016 – Na Ministrstvu za notranje zadeve smo se predstavniki občin udeležili sestanka glede predloga novele Zakona o organizaciji in delu v policiji, državni sekretar Boštjan Šefic pa nas je tudi seznanil s situacijo glede migracij in pripravah državnih organov.


Predlog novele Zakona o organizaciji in delu v policiji v 29. členu, ki dopolnjuje 86.  člen veljavnega zakona, predvideva dodatni pravici za družinske člane policista, ki izgubi življenje pri opravljanju operativnega ali drugega nevarnega dela, med drugim prednost pri vpisu v vrtec ter povračilo stroškov vrtca.

 

Predstavniki združenje občin smo pri tem poudarili, da ne nasprotujemo prednostnemu vpisu otrok v vrtec, se pa ob tem vzpostavlja vprašanje enakosti drugih poklicev, ki so podobno izpostavljeni. Šefic odgovarja, da so se sicer že v preteklosti zavzemali, da bi prišlo do splošne ureditve za podobne poklice, vendar pobude niso bile uspešne, zato so se odločili za policiste to urediti v svojem zakonu. Ob tem je povedal, da je v zadnjih dveh letih in pol prišlo do treh smrtni žrtev, tudi povprečna starostna struktura policistov (44 let) pa govori v prid temu, da bodo te pravice redko prišle v poštev.

 

Glede dodatnih finančnih bremen, na katere smo opozorili, pa Šefic odgovarja, da plačilo vrtca ne bo šlo v breme občin, ampak Ministrstva za notranje zadeve. Upravičenec bo namreč plačal vrtec kot običajno, potem pa bo zahteval njegovo povračilo od MNZ. Z dikcijo člena želijo tudi omejiti subvencijo na zneske, ki se financirajo za javne programe.

 

Glede migracij je Šefic poudaril, da policija budno spremlja situacijo in spremembe, na podlagi česar pripravljajo načrt ukrepanja v primeru, da bi se tok nedovoljenih migracij proti Sloveniji okrepil. MNZ preučuje različne scenarije dogodkov, preverjajo logistiko: v ta namen so nam tudi predstavili situacijo, v naslednjih dneh  pa jo bodo še z vpletenimi občinami. V juliji in avgustu sicer prihaja do ilegalnih migracij, vendar ne v večjem obsegu, kot se je dogajalo pred lanskim migrantskim valom. V primeru povečanja potreb pa MNZ pričakuje pomoč združenj občin in občin pri iskanju ustreznih lokacij, primernih za nastanitev migrantov. Glede 177 km ograje je povedal, da ta ostaja, da pa je del ograje v »pripravljenosti«. Sicer ne načrtujejo širitve ograje, v primeru večjih sprememb pa lahko pride do njene dopolnitve.

 

Glede migracij bo MNZ pripravil podrobnejše pisne informacije, ob tem pa poudarjajo, da so na voljo za kakršna koli vprašanja, razjasnitev dilem oziroma  dodatne informacije.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN MED 22. IN 26. 8. 2016