18.08.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA TEMO PRENOSA KADROV IZ OBČIN NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Ljubljana, 18.8.2011 - Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je danes potekal sestanek glede prenosa kadrov iz občin na centre za socialno delo, ki so se ga udeležili predstavnik ministrstva, občin, centrov za socialno delo, ministrstva za javno upravo in ministrstva za finance. Glavni namen sestanka je bil pregledati odprta vprašanja glede samega prenosa kadrov in finančnih posledic izvajanja zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za občine.


 

Predstavniki občin so izrazili nestrinjanje z zmanjšanjem sredstev primerne porabe občin zaradi prenosa nalog in delavcev na CSD, saj bodo občine obdržale določene naloge in še naprej financirale storitve, prav tako pa po ocenah občin država sedaj ne zagotavlja sredstev tudi za plače delavcev. Dogovorjeno je bilo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pred usklajevanjem povprečnine predstavi oz uskladi predlog ocene zmanjšanja nalog z občinami.

 

Glede prenosa kadrov pa so predstavniki občin ministrstvo opozorili na premajno obveščenost občin ter jih zaprosile, da CSD posredujejo konkretne podatke na kakšna delovna mesta in v katere plačilne razrede bodo lahko razvrščeni predvideni delavci, da bi se lahko kar najhitreje lotili reševanja morebitnih težav. Zaradi razlik v sitematiziranih delavnih mestih občin in CSD obstaja nevarnost, da bodo delavci razvrščeni na nižje vrednotena delovna mesta, obstajajo pa tudi primeri, ko delavce ni možno razvrstiti na sistematizirana strokovna delovna mesta centrov za socialno delo.

 

Ministrstvo je v nadaljevanju podalo informacijo, da je s sindikati že začelo pogovore o spremembi kolektivne pogodbe, s katero bi zagotovili tudi delovna mesta, na katere bi se lahko premestili delavci, ki ne ustrezajo pogojem obstoječim sistematiziranim delovnim mestom.


< PODALJŠANJE JAVNE OBRAVNAVE PREDLOGA UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO