09.07.2015 Starost: 7 let

SESTANEK NA TEMO PREHODA V ZELENO GOSPODARSTVO

Ljubljana, 9. 7. 2015 – Na Ministrstvo za okolje in prostor je bil sestanek na temo prehoda v zeleno gospodarstvo. Državna sekretarka mag. Tanja Bogataj je predstavila aktivnosti v zvezi s pripravo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo.


Državna sekretarka je predstavila napredek pri pripravi dokumenta. V pripravo dokumenta jim je poleg SVRK, MGRT in MKGP uspelo vključiti tudi MIZŠ, MDDSZ, MzI in MF. Predlog Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo naj bi šel v 14-dnevno javno obravnavo 10. julija (jutri). MOP želi, da bi Vlada RS dokument skupaj z akcijskim načrtom za leti 2015 in 2016 potrdila do konca julija. Dokument bo tudi podlaga za imenovanje platforme, sestavljene iz predstavnikov posameznih resorjev in ostalih deležnikov (občine, nevladne organizacije, gospodarska zbornica). Prvič naj bi se sestali še v poletnem času in se dogovorili o sodelovanju. Obravnavali naj bi pet fokusnih področij:  podporno okolje za prehod v zeleno gospodarstvo, zelena javna naročila, zelena davčna reforma, izobraževanje in obveščanje, javni sektor kot zgled. Že avgusta naj bi se sestali in dogovorili za sodelovanje v platformi, v septembru, oktobru, novembru bi lahko strukturirano peljali ta proces ter vključevali pobude. Ob zaključku javne obravnave je predviden tudi posvet o dokument.

 

Bogatajeva je predstavila tudi strukturo Okvirnega programa, v katerem bo priložena tabela dejavnosti, kar resorji zmorejo v tem času pripraviti:

1.       Trajnostno upravljanje z viri

a.      Spodbujanje spreminjanja odpadkov v vir

b.      Prostor kot vir

c.       Upravljanje z vodami

d.      Upravljanje z območji varstva narave

e.       Trajnostno upravljanje z gozdom

f.        Les kot vir za trajnostni razvoj gospodarstva

2.       Zelena rast gospodarstva

3.       Zelena delovna mesta, povečevanja socialne vključenosti in usposabljanje oseb na trgu dela za potrebe zelenega gospodarstva

4.       Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno naročanje

5.       Zelena proračunska reforma

6.       Trajnostni urbani razvoj

a.      Trajnostna gradnja javnih stavb

b.      Trajnostna mobilnost

7.       Izobraževanje za zeleno rast in promocija

8.       Zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu

9.       Javni sektor kot zgled

10.   Valilnica idej na podlagi strukturiranega dialoga

 

Ob pregledu dokumenta pričakujejo, da jim združenja občin posredujejo informacije, kaj občine potrebujejo, predloge občin itd.

 

Glede na to, da gre za strateški dokument in da je poleg priprave Strategije razvoja Slovenije v pripravi še več strateških dokumentov (npr. Energetski koncept Slovenije), je bilo s strani združenj občin opozorjeno, da je nujna povezava in usklajenost vseh strateških dokumentov.

 


< NADALJEVANJE POGOVOROV Z VLADO O VIŠINI POVPREČNINE V LETU 2015