07.01.2016 Starost: 6 let

SESTANEK NA TEMO FINANČNIH JAMSTEV ZA ODLAGALIŠČA

Ljubljana, 7. 1. 2016 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil sestanek glede finančnih jamstev za odlagališča. Udeležili smo se predstavniki občin in upravljavcev odlagališč.


Državna sekretarka Lidija Stebernak je povedala, da želijo skupaj z občinami poiskati rešitev za finančna jamstva za odlagališča v zapiranju in zaprta odlagališča. Težave nastajajo, ker na ARSO vložene vloge nimajo priloženega finančnega jamstva, pogoj za obravnavo na agenciji pa je popolna vloga. V primeru, da upravljavec izjavi, da bodo finančno jamstvo pridobili, postopek nadaljujejo, v primeru, da izjavi, da ga ne morejo zagotoviti, se postopek zaključi. Poleg tega je Stebernakova izpostavila, da je Evropska komisija sprožila postopek zoper Slovenijo zaradi kršitev iz tega naslova.

 

Ministrstvo zavrača predlog občin, da bi bila dovolj le izjava občinskega sveta, brez zagotovljenih finančnih sredstev. Komisija namreč zahteva takšno vrsto finančnega jamstva, da lahko država prisili nekoga, da plača. Občine s(m)o mnenja, da zadostno jamstvo izhaja iz 90.a člena Zakona o lokalni samoupravi in položaja občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti ter odgovornosti občin za poslovanje njenih javnih podjetij, MOP pa se s tem ne strinja.

 

Težava nastaja tudi zaradi višine finančnih jamstev. Kot so zatrdile predstavnice MOP, Priloga 7 ostaja enaka, obljubljajo pa, da bodo poslali inšpektorje na teren in v skladu z že izvedenimi zapiralnimi deli izdali nove odločbe in zmanjšali višino finančnih jamstev. Kot je zatrdila predstavnica ARSO, se višina finančnega jamstva določi ob upoštevanju dejanskega stanja. Občina lahko da vlogo, inšpektor pregleda izvedena zapiralna dela in finančno jamstvo ustrezno zniža. Se pa finančno jamstvo določi na letnem nivoju.

 

MOP pričakuje, da predstavniki občin pripravimo predlog člena in obrazložitev, nato pa bo izveden še dodatni sestanek in usklajevanje.

 


< MNZ ZBIRA PONUDBE ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV