02.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA TEMO DIMNIKARSKE PROBLEMATIKE

Ljubljana, 2.2.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek na temo dimnikarske problematike. Sestanek je vodil v.d. generalnega direktorja Direktorata za javne službe in investicije g. Bojan Dejak. Sestanka so se udeležili še predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, predstavniki ZOS ter predstavniki dimnikarskih podjetij ter izvajalci dimnikarskih storitev.


Namen sestanka je bil osvetliti probleme, ki se pojavljajo pri izvajanju dimnikarskih storitev po Sloveniji, ter poskusiti najti morebitne rešitve. Glavni problem, na katerega je želel opozoriti predsednik ZOS Smrdelj, je nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe, ki je po njegovem in mnenju predstavnikov dimnikarskih podjetij slab. Po podatkih MOP je pokritost Slovenije z dimnikarskimi storitvami 90 odstotna, vendar pa v realnosti temu ni tako pravijo izvajalci dimnikarskih storitev. Po njihovem mnenju obstaja velik del področij v državi, kjer so koncesije za opravljanje dimnikarskih storitev podeljene, vendar pa teh storitev ne izvaja nihče. Po zdaj veljavnih predpisih in koncesijskih pogodbah, pa tega namesto koncesionarjev kakšen drug izvajalec ne more opravljati. V zvezi s tem je predsednik Smrdelj vprašal, če bi bilo možno sprejeti kakšno sistemsko rešitev za prihodnje. V zvezi s tem je g. Dejak povedal, da je bil glede nadzora dosežen napredek, saj jim je na ministrstvu uspelo formirati manjšo skupinico tehničnih in pravnih strokovnjakov, ki bo ta nadzor v prihodnje tudi izvajala. Glede sistemske rešitve za prihodnje, pa bo malo težje, saj do izteka obstoječih koncesijskih pogodb ne morejo spreminjati akta, tako bodo spremembe mogoče šele po letu 2014, ko se iztečejo prve koncesijske pogodbe. Dodal pa je še, da je trenutna prioriteta utrditev obstoječega sistema.

 

Predsednik Smrdelj je predlagal, da bi v tem vmesnem obdobju sprejeli možnost, kjer bi lahko stranka najela kogarkoli za čiščenje dimnika, pregled pa bi še naprej lahko opravljal le koncesionar. Za konec pa je še predlagal ustanovitev operativne delovne skupine, ki bi jo sestavljali predstavniki ZOS, MOP ter izvajalci dimnikarskih storitev.


< SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT