08.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA MŠŠ

Ljubljana, 8. 4. 2010 – Na Ministrstvu za šolstvo in šport se je sestala delovna skupina, sestavljena iz predstavnic ministrstva ter predstavnic ZOS, SOS in občin, katera je obravnavala Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter druge aktualne teme. Obravnavali so pripombe občin na posamezne člene pravilnika. Problematična je določitev 1, 5 igralne površine na otroka, zagotovitev kvadrature notranje igralne površine na otroka do predlaganih datumov, prav tako so bile pripombe na ureditev sanitarij, prav tako ni podana natančna rešitev, kaj se naredi s poškodovanimi igrali.


 

Predstavnica ministrstva je poudarila, da želijo s predlaganimi spremembami določiti fleksibilnejšo ureditev normativov in tehničnih pogojev za prostor in opremo vrtcev, hkrati pa ne želijo nalagati novih finančnih obveznosti občinam, nekatere sprememba pa nalagajo tudi objektivne okoliščine (povečevanje števila vpisa otrok v vrtce).

 

Predstavnica občin je izpostavila, da bodo normativi glede igralne površine na otroka in glede notranje igralne površine na otroka težko izvedljivi predvsem za obstoječe vrtce, ki bi jih bilo treba po njenem mnenju izrecno izvzeti iz predlagane ureditve, prav tako predlagajo podaljšanje datumov glede uveljavitve kvadrature notranje igralne površine na otroka na leto 2013 oziroma 2015. V primeru uveljavitve predlagane rešitve bi namreč prišlo do zmanjšanja števila sprejetih otrok v vrtce, posledično pa tudi do povečanja stroškov. Sicer pa se težave pričakujejo predvsem v naslednjih dveh letih, nato se pričakuje upad števila vpisov otrok v vrtce, s čimer se bodo nekatere stvari rešile same od sebe. Glede poškodovanih igral je bila podana pripomba, da je potrebno dodati besedilo, da se poškodovana igrala zavaruje tako, da se otrokom onemogoči njihova uporaba.

 

Glede drugih aktualnih tem je predstavnico ministrstva zanimalo predvsem stališče občin glede predloga prenosa plač zaposlenih v vrtcih na državo. Predstavnica občin je povedala, da so občine načeloma zainteresirane za omenjeni predlog, hkrati pa opozorila, da se ne zavedajo, da se bo s tem zmanjšala njihova kreditna sposobnost. Prav tako sta bili izpostavljena še predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter sprememba sistema plačil vrtcev.

 

ZOS na predlagani pravilnik ni imel pripomb. Izkazalo se je, da so predlagane spremembe problematične predvsem za večje občine, predvsem mestne, kjer ni možnosti širitve vrtcev in igralnih površin.


< KVALITETA PODATKOV GEODETSKE UPRAVE RS - POJASNILO