21.08.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA MKGP V PRIZADEVANJU ZA BOLJŠE SPREMEBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Ljubljana, 21. 8. 2009 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo se včeraj aktivno udeležili sestanka, na katerem smo skupaj z predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije in predstavniki ministrstva pod vodstvom direktorja Direktorata za kmetijstvo Branka Ravnika in Marte Hrustel Majcen iz Sektorja za sonaravno kmetijstvo obravnavali predloge sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. S strani Združenja občin Slovenije so se sestanka udeležili predsednik, podpredsednik, generalna sekretarka, sodelavci in zainteresirani predstavniki občin, ki se z omenjeno tematiko vsakodnevno srečujejo v praksi.


Sestanek o predlogih zakonov je bil tehnične narave, pri čemer velja omeniti, da le ta še nista medresorsko usklajena, sta pa usklajena in potrjena na koalicijski ravni. Medresorsko bo zelo pomembna bo predvsem uskladitev s prostorsko in z finančno zakonodajo. Na sestanek smo bili povabljeni potem, ko smo na strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zasledili, da se obetajo spremembe te za občine tako zelo pomembne zakonodaje. Na kar smo jih seveda opozorili tudi z dopisom, da so nas kot eno reprezentativnih združenje po Zakonu o lokalni samoupravi dolžni vključiti v postopke sprejemanja zakonodaje, ki se v večji ali manjši meri zadeva občin.

Tako smo pred omenjenim sestankom občinam poslali dva dopisa, za vsak zakon posebej in jih pozvali k pripombam, katere smo vzeli s seboj na sestanek in jih tam ustrezno predstavili in zagovarjali. S strani občin si od nove zakonodaje želijo predvsem uspešno ureditev prenašanja zemljišč, določitev kaj pripada Skladu in kaj občinam, da bo to lahko kasneje ustrezno upravljano in večjo fleksibilnost pri razpolaganju občine z zemljišči, da lahko le ta zagotovi na svojem področju optimalen gospodarski in kmetijski razvoj za dobro vseh občanov.
Po novo predlaganih zakonih se na občine prenaša tudi 45% koncesnine, ki je bila do zdaj prihodek sklada gozdov, čemur je Kmetijsko gozdarska zbornica nasprotovala, vendar so jim na ministrstvu natančno obrazložili zakaj taka odločitev, namreč se te določbe ne da in ne sme črtati, saj so jim iz Računskega sodišča sporočili, da koncesionar ne sme popravljati infrastrukture, in ker je to v pristojnosti občine, bo le ta dobila nadomestilo za popravilo in vzdrževanje infrastrukture, ki se poškoduje, uporablja in obrablja pri izvajanju koncesije.
Kar se tiče programa zemljiške politike, se kot najverjetnejši rok za dosego in izvedbo programa omenja eno leto, saj gre za veliko usklajevanj na vseh ravneh.

Predsednik Združenja občin Slovenije je tudi opozoril, da so jim nekatere ugodnosti s tega področja obljubili tudi kot del pogajanj v povprečnini, kjer so jih v sklepu tudi zapisali.
Na ministrstvu bodo o vseh pripombah, ki so bile ustrezno in kvalitetno obrazložene razmislili, tako naših, kot tudi drugih udeležencev in jih bojo poskušali vključiti v nov predlog, ki bo šel kasneje tudi v medresorsko obravnavo. Sklenjeno pa je bilo tudi, da bi bil v prihodnje zelo dobrodošel tudi sestanek na drugačni ravni.


< OKOLJU PRIJAZEN BMW V VSAKO OBČINO- DRUGI DEL AKCIJE