30.10.2020 Starost: 2 let

SESTANEK NA MIZŠ GLEDE ZAGOTAVLJANJA TOPLEGA OBROKA OTROKOM IZ SOCIALNO ŠIBKIH DRUŽIN, V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

Ljubljana, 29.10.2020 - MIZŠ je predstavnike vseh treh združenj občin povabilo na sestanek na temo zagotavljanja toplega obroka otrokom iz socialno šibkih družin, v času šolanja na daljavo


Na sestanku je državni sekretar, Damir Oregovec. predstavil namen sklica sestanka. Na ministrstvu želijo, tako kot spomladi, socialno ogroženim otrokom nuditi topel obrok.  Ministrstvo je pripravljeno pokriti stroške materiala, osebja, živil, in embalaže, ki je potrebna za pripravo obrokov. Prevoz ki bo potreben za razvoz obrokov otrokom, pa pričakujejo, da ga bodo krile občine.

Predstavniki občin, sploh mestnih, so povedali da so zadevo zorganizirali že spomladi, in da jo lahko seveda tudi sedaj. Predstavniki manjših občin pa so povedali, da na manjših občinah tudi ni težave, da organizirajo pripravo obrokov, da pa je potreba po tem precej manjša.

Predstavniki občin so jasno povedali tudi to, da naj ministrstvo krije vse stroške, vključno s prevozom.

Poudarjeno je bilo, da naj se pripravijo jasna navodila, kdo odloča o tem kateri otrok je upravičen do obroka, kakšen je kriterij, ker o tem ne more odločati nekdo na občini. To velja predvsem za osnovne šole, za srednješolce pa je predlog, da se isto pove, kdo je upravičen do obroka in se potem dogovori z občino, kjer ima otrok stalno prebivališče, da se organizira obrok od tam (verjetno iz šole, kjer pripravljajo obroke za ostale OŠ otroke). Poseben poudarek pa je potrebno nameniti šolam za otroke s posebnimi potrebami.

Posebej pa so predstavniki občin prosili, da naj ministrstvo sploh pove, kakšen je načrt za ponedeljek, ko bo konec počitnic, da bodo lahko tudi lažje organizirali izvedbo zagotavljanja toplih obrokov.

Državni sekretar, g. Orehovec, je odgovoril,  da tudi oni še ne vedo kaj točno bo naslednji teden, da obstaja možnost, da bodo za en teden podaljšali počitnice, ali da bodo v šolah otroci do 4. razreda, ali pa se bo ponovno uvedlo šolanje na daljavo. V

Državni sekretar je ob koncu sestanka zaključil, da bodo zadevo na ministrstvu še enkrat predebatirali  in preučili kako najlažje in učinkoviteje pripraviti, da bi zadeva dejansko stekla.

 * * *


< PREDLOG ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN JE DZ V PRVI OBRAVNAVI PODPRL