15.01.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT O SPREMEMBI ZAKONA O VRTCIH

Ljubljana, 15.1.2010 – Danes je v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport potekal sestanek na temo sprememb Zakona o vrtcih. Sestanka smo se udeležili predstavniki obeh reprezentativnih združenj, predstavniki občin, z ministrstva pa generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Boris čŒernilec in sekretarka Vida Starič-Holobar, ki je tudi vodila celoten sestanek.


Po besedah predstavnikov ministrstva gre novela zakona naslednji teden v redno obravnavo v Državni zbor. Letošnji vpisi bodo predvidoma potekali po trenutno veljavni zakonodaji, na ministrstvu pa pričakujejo, da bo nov Zakon o vrtcih stopil v veljavo že letos poleti.

Na sestanku smo skupaj s predstavniki ministrstva naredili natančen pregled novele zakone ter podali in argumentirali naše pripombe, ki smo jih predstavniki občin podali ustno na sestanku, ali pa so nam jih občine posredovale predhodno po elektronski pošti.

Zakon o vrtcih je namreč eden izmed zakonov na področju vzgoje in izobraževanja, s katerim se ureja dejavnost predšolske vzgoje, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. V obdobju izvajanja zakona v praksi so se pokazale določene pomanjkljivosti, na katere opozarjajo predvsem občine z vidika ustanoviteljic vrtcev in vrtci sami. Predstavniki ministrstva so nas opozorili tudi, da gre verjetno za zadnjo spremembo zakona, saj se za leto 2011 pripravlja korenita sprememba zakonodaje na ministrstvu za šolstvo in šport, ki bo poskušala šolsko in predšolsko dejavnost urediti v treh krovnih zakonih.

Poglavitni cilj predlaganega zakona je zagotovitev nadaljnje kakovosti predšolske vzgoje v javnih vrtcih ter povečanje dostopnosti predšolske vzgoje za starše. Dostopnost vrtca je še posebej otežena v okoljih, ki se soočajo s porastom priseljevanja in s tem povezane demografije, zato se v zakon vnaša posebno poglavje, s katerim se opredeljuje zagotavljanje kapacitet vrtcev. Zakon izhaja iz načela zagotovitve pravne varnosti v postopkih vpisa otrok v vrtec ter sledi načelu ekonomičnosti tega postopka, tako za starše kot tudi za vrtec.

Novela Zakona o vrtcih vpeljuje nove rešitve s katerimi se lahko zagotovi ustrezen prostor, v katerem potem občina in vrtec organizirata dejavnost v vzgojno-varstveni družini ali dislocirani enoti vrtca. Predlagani zakon tudi sledi tudi cilju odprave administrativnih ovir za javne zavode, tako da predpisuje postopek, v skladu s katerim vrtci odločajo o sprejemu otrok, kadar je vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest. Z zagotovitvijo tega cilja se bodo postopki v vrtcih poenostavili, pri čemer pa se ohranja že doseženi standard pravne varnosti staršev pri vodenju in odločanju o postopkih sprejema otrok v vrtec.

Novela zakona tako prinaša kar nekaj dobrih rešitev, ki so jih predstavniki občin na sestanku tudi podprli in jih vidijo kot izboljšavo že obstoječega sistema. Določbe, ki pa po strokovnem mnenju uslužbencev občinske uprave, ne prinašajo pozitivnih učinkov na delovanje vrtcev in občin, pa so predstavniki ministrstva s predstavniki občin danes še enkrat preučili, tako, da bodo na ministrstvu nekatere črtali, nekatere pa spremenili po navodilih predstavnikov občin.


< SESTANEK NA GURS NA TEMO VZPOSTAVITVE SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN