12.04.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE

Ljubljana, 12. 4. 2011 – Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pripravlja nov Zakon o prijavi prebivališča. Direktorat za upravne notranje zadeve MNZ je v ta namen sklical posvetovalni sestanek o predlaganih spremembah, katerega so se udeležili predstavniki zainteresirane javnosti (policije, združenj občin, SVLR, občinskega redarstva…).


 

Zakon bo med drugim na novo urejal prijavo gosta in nadzor nad izvajanjem določb, ki se nanašajo na prijavo gosta (sedaj še policijska prijava). Pobuda za novo ureditev je prišla s strani združenja občinskih redarjev. Predlaga se, da bi imeli občinski inšpektorji možnost vpogleda in nadzora nad izpolnjevanjem knjige gostov. Ob tem naj ne bi šlo za nove pristojnosti občin, ampak le za nadgradnjo obstoječih, zaradi česar tudi ne bi prišlo do potrebe po dodatnih finančnih sredstvih za opravljanje naloge, kot je bilo poudarjeno. S predlagano rešitvijo se želi zagotoviti bolj verodostojne podatke o številu gostov in prenočitev in s tem možnost uporabe podatkov tako za statistične namene kot za pobiranje občinske takse.

 

S strani udeležencev je bilo podano načelno strinjanje s predlaganim. Ko bo predlog zakona pripravljen in poslan v javno razpravo, boste imele občine možnost podani svoje mnenje in se opredeliti do predlagane rešitve.


< POSVET NA TEMO ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV