20.04.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Ljubljana, 20. 4. 2010 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potekal sestanek na temo »Razporeditev dela koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki pripada občinam«. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva udeležili tudi predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in Združenja občin Slovenije.


 Predstavnik ministrstva je kratko predstavil problematiko koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in izpostavil, da je namen sestanka najti rešitve za porabo občinskih koncesnin. Kot eno od rešitev je omenil spremembo Zakona o divjadi in lovstvu, ki pa je dolgotrajen postopek in trenutne situacije ne rešuje, omenjena je bila tudi ustavitev izplačil koncesnin. S strani udeležencev so bili predlagane tudi druge možne rešitve; poleg spremembe zakona tudi sprejetje pravilnika ter nakazovanje manjših zneskov koncesnin v tri oziroma petletnem obdobju.

Izpostavljen je bil problem namena in načina porabe sredstev ter obveznost sprejetja odloka za porabo sredstev s strani občin. Poudarjeno je bilo, da je dikcija zakona glede »ukrepov varstva in vlaganj  v naravne vire« zelo široka, kar omogoča tudi široko porabo sredstev (čistilna akcija, vodovod, nakazilo lovskim društvom itd.), predlagano je bilo, da občine z odloki vsebinsko določijo namen porabe sredstev. Dogovorjeno je bilo, da se zaenkrat ravna po obstoječi zakonski ureditvi, v bodoče pa se lahko pričakuje sprememba Zakona o divjadi in lovstvu.


< SREČANJE SLOVENSKEGA IN HRVAŠKEGA MINISTRA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ