21.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA MDDSZ V ZVEZI S PREHODOM DELAVCEV Z OBČIN NA CSD

Ljubljana, 21. 9. 2010 – Danes je na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek, na katerem smo se predstavniki Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije sestali s predstavniki ministrstva. Namen sestanka je bil dogovor o načinu sodelovanja v naslednjih mesecih za potrebe implementacije Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v zvezi z možnostmi in načinom prenosa kadra z občin na centre za socialno delo.


 

Dogovorjeno je bilo oblikovanje delovne skupine, ki bo ministrstvu pomagala pri nadaljnjih aktivnosti pri prenosu kadrov. Poudarjeno je bilo, da je naloga države dogovor o izhodiščih implementacije, konkretna porazdelitev kadrov pa je stvar dogovora občine in centra za socialno delo.

 

Ministrstvo je predstavilo svoje aktivnosti. V teku je pregled centrov za socialno delo (lokacije, prostorske kapacitete…), potekajo intenzivne priprave na informacijsko podporo, predvidena so (regijska) izobraževanja zaposlenih: prvi sklop bo zajemal splošno izobraževanje o zakonodaji, drugi sklop bo zajemal ustrezno usposabljanje kadrov, tretji pa podporo izvajalcem že ob izdajanju odločb.

 

Na centrih za socialno delo se po novem predvidevata dva sklopa delavcev: administrativni delavci, ki bodo stična točka z vlagatelji, ter strokovni (so)delavci. Ministrstvo predvideva, da se bo povečalo število zaposlenih na obeh področjih. Delavce iz občin naj bi se preneslo na eno in na drugo področje. V zvezi s tem je najbolj aktualno vprašanje zagotavljanja enakih pravic javnim uslužbencem, ki bodo prešli z občin na centre za socialno delo, saj se strokovni nazivi na področju socialnega varstva razlikujejo od nazivov v občinskih upravah. V ta namen bo delovna skupina na naslednjem sestanku primerjala obe kolektivni pogodbi in pripravila nabor profilov delovnih mest, o čemer bodo obveščene tudi občine, potem pa se bodo lahko začeli razgovori o prehodu s posameznimi uslužbenci. Zagotovljeno je bilo, da bodo delavcem zagotovljena primerljiva delovna mesta. Predvideva se, da bodo do konca novembra sklenjeni dogovori za prenos zaposlenih z občin na centre za socialno delo.


< SESTANEK Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO V ZVEZI Z UKREPI NA PODROČJU PLAČ FUNKCIONARJEV V LETIH 2011 IN 2012