18.06.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

SESTANEK NA MDDSZ NA TEMO PREDLOGA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 18. 6. 2010 - Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je potekal sestanek glede reševanja odprtih vprašanj v zvezi s Predlogom zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so se ga poleg ministra dr. Ivana Svetlika in predstavnikov ministrstva udeležile tudi predstavnice Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.


 

Minister je dejal, da je predlog zakona že v postopku v Državnem zboru, vendar še vedno obstajajo načelna nasprotovanja, Predal je besedo predstavnicam združenj občin, ki so izpostavile odprta vprašanja, kot so prenos odločanja o pravici do subvencij na center za socialno delo (CSD), terminska uveljavitev zakona, vloga občin v postopku, prehod delavcev z občin na CSD in drugo.

 

Minister je poudaril, da so spremembe predloga zakona velike, da pa so šli v spremembe, ker želijo doseči boljšo ciljnost transferjev. Dejal je, da bodo kmalu prišli ven podatki o precej težjem stanju socialno ogroženih, ko se kaže sedaj, zato bo potrebno, da pridejo sredstva do pravih ljudi, stvar pa bo potrebno racionalizirati tako na kadrovskem kot tudi finančnem področju. Namen zakona je razbremeniti CSD, poleg tega pa jih tudi destigmatizirati. Seveda se postavlja vprašanje, kako bo stvar tekla, vendar je pripravljen tudi že izvedbeni načrt, ki predvideva vse korake izpeljave zakona.

 

Minister je tudi poudaril, da je projekt e-sociala tisti, ki bo zagotovil izvedbo zakona. čŒe imajo občine kot plačniki dovolj možnosti vpliva na postopek, se je možno še pogovarjati, je dejal minister, hkrati pa ne vidi smisla prenosa plačila na državo, saj kot boljšo rešitev vidi v sodelovanju med občinami in CSD. Predlog zakona predvideva vlogo občine v vlogi stranskega udeleženca. Davor Dominkuš je poudaril, da je skrb ministrstva, da bodo stvari tekle, zato so tudi pripravili izvedbeni načrt.. Ker pa je tu še pogoj, da se vzpostavi REN, bo lahko prišlo do zamika uveljavitve zakona, s tem pa bo ministrstvo pridobilo čas za testiranje sistema, pri čemer je zagotovil, da bodo občine povabljene k sodelovanju.

 

Minister je poudaril, da bo glede zaposlenih na občinah pač potrebna reorganizacija, prav tako bo potrebno reorganizirati delo na CSD, saj so cilj boljše, učinkovite rešitve. Na ministrstvu tudi razmišljajo, da bi lahko CSD na območjih, ki jih pokrivajo in so zelo velika, ustanovili izpostave CSD, v čemer vidijo vlogo občin, vendar to ne pomeni, da bo imela vsaka občina izpostavo.

 

Načeloma je bila izražena podpora,da gre predlog zakona naprej v postopku, strinjali smo se, da se odločanje o pravicah do subvencij prenese na CSD, vendar pa je bila izražena skrb, kako bo stvar delovala. Ĺ e vedno pa je ostal problematičen rok uveljavitve zakon, glede prehoda delavcev z občin na CSD je stvari potrebno še doreči in pripraviti podzakonska akte, problematična je tudi vloga občine kot podajalca mnenja. Sporno je tudi manjšanje primerne porabe občine, do katere naj bi prišlo zaradi prehoda občinskih upravnih delavcev.

 

Obravnavane so bile tudi posamezne vsebinski pripombe na predlog zakona. Ministrstvo je upoštevalo našo pripombo in k predlogu zakona sprejelo amandma, s katerim se črta pogojevanje uveljavljanje posameznih pravic z obveznim koriščenjem predhodnih pravic, kar se tiče subvencij, razmišljajo pa, da bi to pogojevanje črtali tudi za ostale prejemke.


< ODBOR DZ POTRDIL PREDLOG O USTANOVITVI OBČINE MIRNA