08.09.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

SESTANEK MINISTROV S PREDSTAVNIKI SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

Ljubljana, 7.9.2009 – Ministri MJU, MF, MDDSZ in minister za razvoj in evropske zadeve, so sindikatom javnega sektorja predstavili splošen ekonomski položaj v državi in predloge za zamrznitev plač javnih uslužbencev. Sindikatom so dali za odgovor časa deset dni, kot osnovno izhodišče pa je vlada pri pripravi dvoletnega proračuna postavila, da obseg mase bruto plač v letu 2010 ostane enak kot v letošnjem letu.


Vlada je sindikatom v okviru oblikovanja plačne politike v letu 2010 predlagala neizplačilo odprave plačnih nesorazmerij, zamrznitev napredovanj in neizplačevanje dodatka za delovno uspešnost v višini dveh odstotkov. Uskladitve plač z inflacijo naj v letu 2010 ne bi bilo, regres pa bo izplačan v višini letošnjega. Tako želi vlada doseči osnovni cilj, in sicer, da masa plač javnih uslužbencev ostane enaka kot letos.

 

Kot drugo možnost pa je bila ponujena odprava obeh četrtin plačnih nesorazmerij s 1. januarjem 2010, vendar to za seboj potegne različne možnosti znižanja osnovnih plač. V tem primeru bi ob hkratni odpravi napak v plačnem sistemu potrebno znižanje plač od nič do deset odstotkov, odvisno od višine plače posameznega uslužbenca. Tudi v tem primeru ne bi prišlo do uskladitve plač z inflacijo in ne bi bilo izplačil dodatka za redno delovno uspešnost, regres pa bi ostal na ravni letošnjega. Vlada v desetih dneh pričakuje opredelitev sindikatov javnega sektorja do teh izhodišč. Vlada mora v proračunu za plače javnih uslužbencev sicer letno zagotoviti 4,1 milijarde evrov, v primeru dokončne odprave plačnih nesorazmerij pa skoraj 4,5 milijarde evrov.

 

Po mnenju predstavnikov sindikatov javnega sektorja, ima vlada tudi druge opcije za rešitev ekonomskega položaja, npr. z ustrezno davčno politiko.

 

Vlada si ob pripravi naslednjih dveh proračunov prizadeva predvsem zmanjšati javno porabo na tistih segmentih, kjer ne bo večje škode in na ta način ob relativno skromnih davčnih virih vendarle zagotoviti tudi vlaganje v razvoj. Srečanja so se udeležili še direktor Urada RS za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle, ki je predstavil makroekonomska izhodišča, o stanju javnih financ pa je spregovoril minister za finance Franc Križanič. Minister za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari je predstavil nujne ukrepe za pripravo razvojno naravnanega proračuna za leti 2010 in 2011.

 

Predstavniki sindikatov javnega sektorja bodo v prihodnjih dneh svoje sindikalne centrale seznanili z vladnimi predlogi in vladi odgovorili do dogovorjenega datuma, 16. septembra.


< SINDIKATI NA SESTANKU O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU V PRIHODNJIH DVEH LETIH