13.06.2013 Starost: 7 let

SESTANEK GLEDE VISOKIH STROŠKOV ZIMSKIH SLUŽB ZARADI HUDE ZIME

Ljubljana, 13. 6. 2013 – Na Upravi RS za zaščito in reševanje je danes potekal sestanek glede visokih stroškov obratovanja zimskih služb, ki so jih občine imele zaradi izjemno velike količine snega v minuli zimi.


Združenji občin sta Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor naslovili pobudo, da se preuči možnost, da bi država občinam priskočila na pomoč zaradi izredno visokih stroškov, ki so jih imele občine zaradi obilice snega v zimi 2012/13.

Darko But iz Uprave RS za zaščito in reševanje je povedal, da nimajo pravne podlage, da bi sprožili mehanizem ocenjevanja škod. Zakon o naravnih in drugih nesrečah namreč opredeljuje visok sneg kot naravno nesrečo le v primeru, če so ogrožena človeška življenja, zdravje ljudi ali življenje živali. Predstavniki Direkcije za ceste so povedali, da prav tako nimajo sredstev, da bi pomagali občinam, Direkcija je krila stroške zimskih služb, ki zajemajo 70% vseh stroškov, ki jih imajo, tudi s tem, da manj sredstev namenja za letno vzdrževanje cest.

Podana je bila pobuda, da ministrstvo vseeno razmisli o spremembi zakona in vzpostavi pravno podlago za pomoč države občinam v  primerih ekstremnih zim za prihodnje. Direkcija za ceste bo pripravila tabelo, s katero bosta združenji občin zbrali podatke občin, zbrani podatki pa bodo podlaga za poročilo oziroma informacijo Vladi RS. Predlagan je bil tudi sestanek z Ministrstvom za finance.

Sestanka so se poleg Darka Buta iz Uprave RS za zaščito in reševanje udeležili še predstavniki Direkcije za ceste, Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in občin.< PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE V JAVNI OBRAVNAVI