20.11.2014 Starost: 7 let

SESTANEK GLEDE UREDBE O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN

Ljubljana, 20. 11. 2014 – Na Ministrstvu za finance je bil sestanek glede metodologije za določitev razvitosti občin. Udeležili smo se ga predstavniki združenj občin, UMAR-ja in Statističnega urada RS (SURS).


Marjetica Mahne, vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, je povedala, da je potrebno sprejeti novo Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin, saj veljavna uredba letos preneha veljati. UMAR so zaprosili za predhodni izračun – v Initiates file downloadpriponki.

 

Predstavnica UMAR je povedala, da so izračuni pripravljeni po isti metodologiji kot zadnja leta, torej na podlagi veljavne Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin. Glavno težavo predstavljajo podatki za izračun deleža priključenosti prebivalstva na javno kanalizacijo – uporabili so namreč podatke iz leta 2011, kar pomeni, da so bili uporabljeni isti podatki kot ob prejšnjem izračunu koeficientov razvitosti. Težave so tudi z ažurnostjo podatkov glede števila enot javne kulturne infrastrukture (podatki iz 2010), podatki o številu kulturnih spomenikov so sicer iz septembra 2014. Za delež Nature 2000 je uporabljen podatek iz 2013, ko je prišlo do spremembe območij Natura 2000. Ta podatek je vplival na rezultate pri določenih občinah.

 

Glede nove uredbe je odprto določilo o obdobju, za katerega naj se izračunajo koeficienti razvitosti - za dve letno obdobje, kot je bilo določeno z uredbo, ali za obdobje štirih let, kot določa Zakon o financiranju občin.

 

Ob dejstvu, da so podatki o deležu priključenosti prebivalstva na javno kanalizacijo stari že več let in je zaradi tega vprašljiva verodostojnost izračunanih koeficientov, je bilo predlagano, da se koeficienti razvitosti izračunajo za eno leto, resorno ministrstvo (MOP) pa se zadolži, da pripravi podatke do naslednjega izračuna. Opozorili smo, da so upravljavci javne kanalizacije dolžno voditi navedene podatke, jih sporočati ministrstvu za okolje, ta pa jih pošilja geodetski upravi, ki vodi kataster gospodarske javne infrastrukture. Predstavnica UMAR-ja je obljubila, da bodo skupaj s SURS-om poskušali pridobiti ustreznejše podatke o kanalizacijskem omrežju, in bodo, v kolikor jih pridobijo, pripravili nove izračune.

 

 

 


< SLOVENIJA SE PRIDRUŽUJE POBUDI ZA PODALJŠANJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV V OKVIRU KOHEZIJE 2007- 2013