25.07.2017 Starost: 4 let

SESTANEK GLEDE SISTEMSKE UREDITVE DOLGOTRAJNE OSKRBE

Ljubljana, 25. 7. 2017 – Predstavniki združenj občin smo se odzvali vabilu Ministrstva za zdravje na sestanek glede sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in njenih finančnih posledic. Ministrstvo za zdravje namreč pripravlja predlog zakona o dolgotrajni oskrbi.


Najprej nam je bila predstavljena obstoječa mreža storitev dolgotrajne oskrbe oz. njeni izvajalci, pregled sistema pa je dostopen tudi na spletni strani Inštituta RS za socialno varstvo http://65plus.irssv.si, kjer so zbrani podatki o oskrbi starejših po občinah (nekateri podatki so še zastareli, spletna stran je v posodabljanju).

 

V nadaljevanju nam je Tatjana Buzeti, direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo pri MZ, predstavila predlog ključnih rešitev v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. Pri pripravi osnutka zakona je poleg Direktorata za dolgotrajno oskrbo sodelovalo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZZZS, sedaj so pritegnili še Ministrstvo za finance. S tematiko se je ukvarjala delovna skupina (50 predstavnikov različnih institucij) ter tri ožje delovne skupine.

 

Osnutek zakona je sicer zaenkrat naravnan le na odraslo in staro generacijo, ne pa tudi na otroke s posebnimi potrebami. Predviden je nov steber socialnega zavarovanja, cilj zakona je poenotenje pravic. Dolgotrajna oskrba bo integrirana dejavnost socialnih in zdravstvenih storitev. Ni še razčiščeno, kakšna bo vloga občin. Mreža izvajalcev  bo oblikovana regijsko po enotah ZZZS (10). Glede oblikovanja mreže in financiranja sta predvidena dva scenarija. Po prvem scenariju bi bilo oblikovanje mreže in tudi sofinanciranje storitev v pristojnosti države, po drugem scenariju pa bi bilo oblikovanje mreže v pristojnosti občine oz. skupine občin z najmanj 30.000 prebivalci, storitve bi bile sofinancirane s strani občin. Ker sistem dolgotrajne oskrbe ne bo zajel celotnega sedanjega sistema socialno varstvenih storitev, se zastavlja vprašanje deljenja pristojnosti med državo in občinami, vprašanje financiranja storitev itd., še posebej, če se država odloči za scenarij ena.

 

Ker nam teh odgovorov na današnjem sestanku niso dali, smo Ministrstvo za zdravje pozvali, da predviden koncept dolgotrajne oskrbe in vlogo občin v njem čim prej in v opisni obliki pošljejo. Šele potem se bomo lahko do njega opredeljevali.

 


< PODPISAN SPORAZUM O SODELOVANJU PRI POGAJANJIH O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI PO 2020