06.05.2016 Starost: 6 let

SESTANEK GLEDE PROBLEMATIČNIH DOLOČB POGODB O SOFINANCIRANJU KOHEZIJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 6. 5. 2016 – Na pobudo Združenja občin Slovenije je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sklicala sestanek v zvezi s pogodbami o sofinanciranju za operacije, ki so financirane s strani Kohezijskega sklada za programsko obdobje 2014-2020.


Občine so s strani posredniškega telega (Ministrstva za okolje in prostor) skladno z vsebinskimi zahtevami organa upravljanja SVRK v podpis prejele nekakšne tipske pogodbe o sofinanciranju, ki pa so v kar nekaj določbah problematične. Najbolj pravno nevzdržne so določbe o odpovedi ugovorom zoper odločitvam organov, višino finančnega popravka itd., torej odpoved pravnim sredstvom.

 

Kot so pojasnili predstavniki SVRK, so določbe posledica prakse iz preteklega obdobja. Odprtih je namreč za 44 milijonov evrov terjatev, ki jih bo verjetno morala plačati država sama. Da se to ne bi več dogajalo, so dodatno zaostrili pogoje, tudi v skladu z zahtevami EU. Evropska komisija je namreč spremenila obravnavo nepravilnosti v novi finančni perspektivi, in sicer je odgovornost, da zagotovi izvajanje, naložila državi.

 

SVRK je v določeni meri prisluhnil argumentom občin, pripravljajo nove dikcije členov pogodb o sofinanciranju. Na sestanku  je bilo dogovorjeno, da bodo pri pripravi sodelovali tudi predstavniki občin. Delovna skupina se bo sestala že v začetku prihodnjega tedna.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 9. DO 13. MAJA 2016